Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Onderzoek

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dankzij zijn rijke verzameling kunstwerken is het een belangrijk onderzoekscentrum van het Vlaamse erfgoed.
Het onderzoek van de collectiestukken en hun geschiedenis is een kerntaak van het museum. De collectiecatalogus verzamelt de resultaten van dat onderzoek. Het is een wetenschappelijk instrument dat aan de basis ligt van de werking van het museum: verwerving, conservatie en restauratie, ontsluiting, educatie en presentatie. Vijf specifieke onderzoeksobjectieven vullen dit fundamentele werk aan. Het ontstaan van de kostbare museumverzameling vormt een eerste onderzoeksterrein. Daanaast diept een systematisch onderzoek de kennis van de unieke deelcollectie Peter Paul Rubens verder uit. Recent ging ook een onderzoeksprogramma van start dat het werk van James Ensor centraal stelt. Het KMSKA bezit immers de grootste collectie kunstwerken van Ensor ter wereld. Het museum onderzoekt ook het snijvlak tussen kunst en culturele antropologie. De focus ligt daarbij op het ontstaan van betekenis, het proces van stijlwording en de energetica of de esthetische gedaante van primaire pulsies. Tot slot geeft het KMSKA jaarlijks een wetenschappelijke publicatie uit: het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Deze en andere publicaties staan, naast participatie in opleidingen en samenwerkingsverbanden, garant voor een actieve kennisverspreiding.
 

James Ensor, Schilderend geraamte

Blijf op de hoogte van het laatste onderzoeksnieuws.

Newsflash: Voorstellen voor lezingen over het leven van Ensor en zijn werk, evenals het onderzoek van creatieve processen in het werk van zijn voorgangers en tijdgenoten zijn welkom voor het symposium Ensor's creative process: technique, concept, image van 20 november 2015

Portrait of one of the museum's researchers

Maak kennis met de onderzoekers van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Ontdek wie de KMSKA-onderzoekers zijn en wat ze doen.

Een onderzoekster bestudeert een schilderij van Rubens van dichtbij.

Het museum bezit een dertigtal schilderijen en olieverfschetsen van Rubens.

De studie van de deelcollectie Rubens onderzoekt alle werken uit de museumverzameling die op naam van de meester staan of aan hem worden toegeschreven

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50