Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Onderzoek

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dankzij zijn rijke verzameling kunstwerken is het een belangrijk onderzoekscentrum van het Vlaamse erfgoed.
Het onderzoek van de collectiestukken en hun geschiedenis is een kerntaak van het museum. De collectiecatalogus verzamelt de resultaten van dat onderzoek. Het is een wetenschappelijk instrument dat aan de basis ligt van de werking van het museum: verwerving, conservatie en restauratie, ontsluiting, educatie en presentatie. Vijf specifieke onderzoeksobjectieven vullen dit fundamentele werk aan. Het ontstaan van de kostbare museumverzameling vormt een eerste onderzoeksterrein. Daanaast diept een systematisch onderzoek de kennis van de unieke deelcollectie Peter Paul Rubens verder uit. Recent ging ook een onderzoeksprogramma van start dat het werk van James Ensor centraal stelt. Het KMSKA bezit immers de grootste collectie kunstwerken van Ensor ter wereld. Het museum onderzoekt ook het snijvlak tussen kunst en culturele antropologie. De focus ligt daarbij op het ontstaan van betekenis, het proces van stijlwording en de energetica of de esthetische gedaante van primaire pulsies. Tot slot geeft het KMSKA jaarlijks een wetenschappelijke publicatie uit: het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Deze en andere publicaties staan, naast participatie in opleidingen en samenwerkingsverbanden, garant voor een actieve kennisverspreiding.
 

Cover Rubensbulletin (detail)

Blijf op de hoogte van het laatste onderzoeksnieuws.

Newsflash: Het KMSKA publiceerde onlangs de 5de jaargang van het Rubensbulletin. In de nieuwe editie wijdt restaurator Eva van Zuien een artikel aan de restauratie van en het voorafgaande onderzoek naar Rubens’ Heilige familie met de papegaai. Paul Vandenbroeck kijkt naar de Salomonische zuil als terugkerend motief in Rubens’ oeuvre. Hij plaats die zuil vervolgens in een breder antropologisch perspectief. Tot slot schrijft Koen Bulckens een artikel over de wijze waarop zowel Rubens als Rembrandt gecatalogiseerd worden. Hij werpt daarbij een blik op het Corpus Rubenianum en het Rembrandt Research Project

 

Detail infraroodopname Het schilderend geraamte

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen startte in 2013 met het Ensor Research Project.

Het museum wil hét centrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. Het creatieproces staat in het onderzoeksproject centraal: van idee tot afgewerkt schilderij. De resultaten van het Ensor Research Project worden op de museumwebsite gepubliceerd.

 
Een onderzoekster bestudeert een schilderij van Rubens van dichtbij.

Het museum bezit een dertigtal schilderijen en olieverfschetsen van Rubens.

De studie van de deelcollectie Rubens onderzoekt alle werken uit de museumverzameling die op naam van de meester staan of aan hem worden toegeschreven

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50