Wie is wie

print

Maak kennis met de onderzoekers van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Portret Siska BeeleSiska Beele

Siska Beele studeerde kunstwetenschappen aan de K.U. Leuven. Sinds 1980 is zij verbonden aan het KMSKA, achtereenvolgens als educatief medewerker, tentoonstellingsmedewerker, educatieverantwoordelijke en onderzoeker. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de Belgische kunst uit de 19de eeuw en naar de geschiedenis van het museum en van zijn verzamelingen. Momenteel bereidt zij een gedrukte catalogus voor van alle schilderijen. Daarnaast werkt ze mee aan de collectietentoonstellingen extra muros naar aanleiding van de museumsluiting, zoals Bruegelland in het Stedelijk Museum in Lier en De MODERNEN in de Koningin Fabiolazaal in Antwerpen.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties (PDF, 65,8 kB)

 

            

Portret Valérie HerremansValérie Herremans

Valérie Herremans studeerde kunstwetenschap aan de K.U. Leuven en promoveerde in 2007 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2007 is zij medewerker Collectieonderzoek. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de sculptuur en kleinarchitectuur, in het bijzonder uit de 17de eeuw. Momenteel neemt zij deel aan het Rubensproject en aan het project Antwerpen, stad van de barok, i.s.m. de Stad Antwerpen en de Monumentale Kerken van Antwerpen. Daarnaast bereidt ze een publicatie voor die de werken van de deelcollectie Rubens, afkomstig uit verdwenen Antwerpse kerken, zal belichten. Ook werkt ze aan een volume van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard gewijd aan Rubens' ontwerpen voor architecturale sculptuur.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 86 kB)

 

Portret Elsje Janssen, Foto Jesse WillemsElsje Janssen

Dr. Elsje Janssen studeerde Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde in Gent en Sociale en Culturele Antropologie in Leuven. Zij specialiseerde zich in wandtapijten en textiel, volgde een opleiding textielrestauratie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, deed werkervaring op in Chicago, Washington DC en New York en werkte als textielrestaurator in het Etnografisch Museum en de historische musea van Stad Antwerpen. In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel werkte zij vijf jaar als Conservator Wandtapijten en Textiel. In 2002 doctoreerde Elsje Janssen aan de VUB met een proefschrift over De Wandtapijtkunst in België na 1945. In het Rubenshuis had ze de dagelijkse leiding tijdens de renovatie en de bouw van het onthaalpaviljoen en de Van Dyck-tentoonstelling. Daarna werd haar gevraagd voor de Stedelijke Musea een overkoepelende dienst Behoud en Beheer op te richten. Terwijl zij deze breder uitbouwde tot Collectiebeleid – Behoud en Beheer met o.a. een gecentraliseerd museumdepot en een jaarlijkse publicatie over de werkzaamheden van de dienst, was zij ook conservator van de collectie van het Stadhuis en conservator van de historische collectie in het Vleeshuis. Daarnaast was zij nauw betrokken bij de bouw van het MAS (Museum aan de Stroom), curator van het Kijkdepot aldaar en verantwoordelijk voor de verhuis van de collecties in het voormalige Volkskundemuseum, Nationaal Scheepvaartmuseum en Etnografisch Museum. Zij verliet deze job om gedurende meer dan drie jaar in het Rijksmuseum te Amsterdam als Conservator Textiel te werken. Sinds maart 2014 is dr. Elsje Janssen aangesteld als Wetenschappelijk Directeur Collecties bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Eén van haar taken is de afdelingen Collectieonderzoek, Beheer en Behoud en de bibliotheek, het archief en beeldbeheer om te vormen tot één afdeling Collecties .
Van 2004 tot 2014 maakte zij deel uit van de Topstukkenraad van de Vlaamse Gemeenschap (Raad tot behoud van het cultureel erfgoed)

 

Portret Nanny SchrijversNanny Schrijvers

Nanny Schrijvers behaalde in 1975 haar licentiaatsdiploma in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent, richting Plastische kunsten. Zij werkte aanvankelijk als los medewerker op de afdeling Educatie en vanaf 1994 voltijds bij de afdeling Publiekswerking. Sinds april 2001 is zij werkzaam bij de afdeling Collectieonderzoek en werkt ze aan de collectiecatalogus volgens internationale standaarden en thesauri. Daarnaast werkt ze mee aan publicaties en projecten die voortvloeien uit dit onderzoek naar de collectie. De focus ligt daarbij voornamelijk op de geschiedenis en de groei van de museumcollectie.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 94,7 kB)

  

Portret Manfred Sellink, foto Jesse WillemsManfred Sellink

Manfred Sellink is sinds 1 december 2014 hoofddirecteur/hoofdconservator van het KMSKA. Hij werd doctor in de kunstgeschiedenis (Vrije Universiteit Amsterdam) met een proefschrift over de graveur en tekenaar Philips Galle. Sellink is gespecialiseerd in het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude, de prent- en tekenkunst in de Nederlanden in de tweede helft van de 16de eeuw, het landschap in de Nederlanden in de 16de eeuw, de (verzamel-) geschiedenis van musea en tentoonstellingen en hedendaagse grafiek en tekenkunst.
Voor zijn aanstelling als hoofddirecteur van het KMSKA was Manfred Sellink algemeen directeur van Musea Brugge, waar hij in 2001 als artistiek directeur aantrad. Voordien werkte hij tien jaar als senior conservator in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en als wetenschappelijk medewerker van de Universiteit Utrecht. Naast zijn taak als museumdirecteur coördineerde Manfred Sellink de grote tentoonstellingen in 2002 (Brugge Culturele Hoofdstad) en was hij eindverantwoordelijke van de internationale kunstenfestivals in Brugge in 2005 (Corpus) en 2010 (Brugge Centraal). Bestuurlijk is hij onder meer actief in CODART (internationale netwerkorganisatie van musea met Vlaamse en Hollandse kunst) en de Vlaamse Kunstcollectie, en maakt hij deel uit van diverse advies- en beoordelingscommissies van de Vlaamse Gemeenschap.
 

Portret Herwig TodtsHerwig Todts

Herwig Todts studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent. Hij was medewerker van De Standaard van 1986 tot 1993 en werd wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek in 1984. Van 2001 tot 2005 was hij waarnemend afdelingshoofd Publiekswerking. Hij organiseert tentoonstellingen, in het museum en op andere locaties, en publiceert over 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Het oeuvre van James Ensor is zijn belangrijkste onderzoeksgebied. Zijn systematisch onderzoek van de deelcollectie Ensor zal leiden tot de publicatie van deelcatalogi van de tekeningen, schilderijen, documenten en archivalia en de organisatie van tentoonstellingen in Japan, Kopenhagen, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties en mandaten (PDF, 102 kB)

  

Portret Paul VandenbroeckPaul Vandenbroeck

Paul Vandenbroeck is sinds 1980 medewerker Collectieonderzoek en sinds 2003 ook deeltijds hoofddocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Leuven. Hij studeerde kunstwetenschap aan diezelfde universiteit en promoveerde er in 1986. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar het oeuvre van Jheronimus Bosch, abstracte Noord-Afrikaanse weefkunst, hedendaagse kunst en allerlei onderwerpen die zich op het snijvlak met de antropologie situeren: de overeenkomsten tussen volkscultuur en elitecultuur, de specifieke aspecten van kunst in vrouwelijke geloofsgemeenschappen en de relatie tussen het therapeutische ritueel en de artistieke schepping. Paul Vandenbroeck is daarnaast wetenschappelijk redacteur van het Jaarboek van het museum. 

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties en mandaten (PDF, 82,7 kB)

 

  

Portret Nico Van HoutNico Van Hout

Nico Van Hout studeerde kunstwetenschap en archeologie aan de UGent en restauratie en conservatie aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. In 2005 promoveerde hij aan de K.U. Leuven. Sinds 2001 werkt hij als medewerker bij de afdeling Collectieonderzoek aan diverse collectiepresentaties in het kader van de sluiting van het KMSKA. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar het creatieve proces en de materiaaltechnische aspecten in het werk van Vlaamse meesters uit de 17de eeuw. Als onderzoeker is hij betrokken bij het Rubensproject. Van Hout publiceert ook over de verspreiding die het werk van Peter Paul Rubens kende door middel van de grafiek. Hij bereidt momenteel een tentoonstelling voor in samenwerking met de Royal Academy in Londen over Rubens’ artistieke erfenis. Hij werkt eveneens aan deel XX (1) van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard dat zal handelen over 'Study Heads'. Verder publiceert hij over het onvoltooide in de kunst.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 77,5 kB)

  

Portret Christine Van MuldersChristine Van Mulders

Christine Van Mulders studeerde kunstwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2006 is zij medewerker van de afdeling Collectieonderzoek. Zij coördineert het Rubensproject en beheert de digitale Rubensbeeldbank samen met de fototheek en de documentatie van het Rubensproject. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de schilder-, teken- en graveerkunst van de Zuidelijke Nederlanden van de 16de en de 17de eeuw, en meer specifiek naar de school van Frans Floris, Jan Brueghel I en II en Peter Paul Rubens). Op dit ogenblik rondt zij het manuscript af van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, vol. XXVII(1), The Works of Rubens in Collaboration with Jan Brueghel I and II (2012).

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 116 kB)

  

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50