Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Wie is wie

print

Maak kennis met de onderzoekers van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Portret Siska BeeleSiska Beele

Siska Beele studeerde kunstwetenschappen aan de K.U. Leuven. Sinds 1980 is zij verbonden aan het KMSKA, achtereenvolgens als educatief medewerker, tentoonstellingsmedewerker, educatieverantwoordelijke en onderzoeker. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de Belgische kunst uit de 19de eeuw en naar de geschiedenis van het museum en van zijn verzamelingen. Momenteel bereidt zij een gedrukte catalogus voor van alle schilderijen. Daarnaast werkt ze mee aan de collectietentoonstellingen extra muros naar aanleiding van de museumsluiting, zoals Bruegelland in het Stedelijk Museum in Lier en De MODERNEN in de Koningin Fabiolazaal in Antwerpen.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties (PDF, 65,8 kB)

 

            

Portret Valérie HerremansValérie Herremans

Valérie Herremans studeerde kunstwetenschap aan de K.U. Leuven en promoveerde in 2007 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2007 is zij medewerker Collectieonderzoek. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de sculptuur en kleinarchitectuur, in het bijzonder uit de 17de eeuw. Momenteel neemt zij deel aan het Rubensproject en aan het project Antwerpen, stad van de barok, i.s.m. de Stad Antwerpen en de Monumentale Kerken van Antwerpen. Daarnaast bereidt ze een publicatie voor die de werken van de deelcollectie Rubens, afkomstig uit verdwenen Antwerpse kerken, zal belichten. Ook werkt ze aan een volume van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard gewijd aan Rubens' ontwerpen voor architecturale sculptuur.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 86 kB)

 

Portret Nanny SchrijversNanny Schrijvers

Nanny Schrijvers behaalde in 1975 haar licentiaatsdiploma in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent, richting Plastische kunsten. Zij werkte aanvankelijk als los medewerker op de afdeling Educatie en vanaf 1994 voltijds bij de afdeling Publiekswerking. Sinds april 2001 is zij werkzaam bij de afdeling Collectieonderzoek en werkt ze aan de collectiecatalogus volgens internationale standaarden en thesauri. Daarnaast werkt ze mee aan publicaties en projecten die voortvloeien uit dit onderzoek naar de collectie. De focus ligt daarbij voornamelijk op de geschiedenis en de groei van de museumcollectie.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 94,7 kB)


 

Portret Herwig TodtsHerwig Todts

Herwig Todts studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent. Hij was medewerker van De Standaard van 1986 tot 1993 en werd wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek in 1984. Van 2001 tot 2005 was hij waarnemend afdelingshoofd Publiekswerking. Hij organiseert tentoonstellingen, in het museum en op andere locaties, en publiceert over 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Het oeuvre van James Ensor is zijn belangrijkste onderzoeksgebied. Zijn systematisch onderzoek van de deelcollectie Ensor zal leiden tot de publicatie van deelcatalogi van de tekeningen, schilderijen, documenten en archivalia en de organisatie van tentoonstellingen in Japan, Kopenhagen, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties en mandaten (PDF, 102 kB)

 

Portret Paul VandenbroeckPaul Vandenbroeck

Paul Vandenbroeck is sinds 1980 medewerker Collectieonderzoek en sinds 2003 ook deeltijds hoofddocent aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Leuven. Hij studeerde kunstwetenschap aan diezelfde universiteit en promoveerde er in 1986. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar het oeuvre van Jheronimus Bosch, abstracte Noord-Afrikaanse weefkunst, hedendaagse kunst en allerlei onderwerpen die zich op het snijvlak met de antropologie situeren: de overeenkomsten tussen volkscultuur en elitecultuur, de specifieke aspecten van kunst in vrouwelijke geloofsgemeenschappen en de relatie tussen het therapeutische ritueel en de artistieke schepping. Paul Vandenbroeck is daarnaast wetenschappelijk redacteur van het Jaarboek van het museum en hij bereidt de tentoonstelling La vivante voor. Die zal in 2013 plaatsvinden in het Palais des Beaux-Arts in Rijsel en zal over de energetica van de esthetische schepping gaan.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties en mandaten (PDF, 82,7 kB)


Portret Greta Van BroeckhovenGreta Van Broeckhoven

Greta Van Broeckhoven studeerde kunstgeschiedenis en archeologie, richting Middeleeuwen/Moderne Tijden, aan de Vrije Universiteit Brussel en maakte daar een eindverhandeling getiteld: Bijdrage tot de studie van het oeuvre van Georges Lemmen. Van 1982 tot 1990 werkte ze in het ICC (Internationaal Cultureel Centrum) in Antwerpen. Sinds 1990 is ze wetenschappelijk medewerker in het KMSKA. Ze doet onderzoek naar de kunstproductie van de 20ste eeuw. Daarnaast organiseert ze tentoonstellingen over dit onderwerp en publiceert ze er ook op regelmatige basis over. Aansluitend bij de werking van het ICC ging haar onderzoek voornamelijk over de nieuwe concepten en ideologieën en het daarmee gepaard gaande interdisciplinaire karakter van de kunst in de jaren 80 en 90 van de 20ste eeuw. In 1999 stippelde ze, in functie van de profilering van het museum als kenniscentrum, het beleid van het archief en de documentatiedienst uit.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 106 kB)

 

Portret Nico Van HoutNico Van Hout

Nico Van Hout studeerde kunstwetenschap en archeologie aan de UGent en restauratie en conservatie aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. In 2005 promoveerde hij aan de K.U. Leuven. Sinds 2001 werkt hij als medewerker bij de afdeling Collectieonderzoek aan diverse collectiepresentaties in het kader van de sluiting van het KMSKA. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar het creatieve proces en de materiaaltechnische aspecten in het werk van Vlaamse meesters uit de 17de eeuw. Als onderzoeker is hij betrokken bij het Rubensproject. Van Hout publiceert ook over de verspreiding die het werk van Peter Paul Rubens kende door middel van de grafiek. Hij bereidt momenteel een tentoonstelling voor in samenwerking met de Royal Academy in Londen over Rubens’ artistieke erfenis. Hij werkt eveneens aan deel XX (1) van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard dat zal handelen over 'Study Heads'. Verder publiceert hij over het onvoltooide in de kunst.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 77,5 kB)

 

Portret Christine Van MuldersChristine Van Mulders

Christine Van Mulders studeerde kunstwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2006 is zij medewerker van de afdeling Collectieonderzoek. Zij coördineert het Rubensproject en beheert de digitale Rubensbeeldbank samen met de fototheek en de documentatie van het Rubensproject. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de schilder-, teken- en graveerkunst van de Zuidelijke Nederlanden van de 16de en de 17de eeuw, en meer specifiek naar de school van Frans Floris, Jan Brueghel I en II en Peter Paul Rubens). Op dit ogenblik rondt zij het manuscript af van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, vol. XXVII(1), The Works of Rubens in Collaboration with Jan Brueghel I and II (2012).

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 116 kB)

  

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50