Restauratie

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen doet meer dan zijn collectie tonen en onderzoeken. Het museum levert ook belangrijke inspanningen om zijn enorme kunstverzameling te bewaren voor toekomstige generaties.

Meer dan 10 jaar geleden startte het museum met het nazien, conserveren en restaureren van zijn kunstwerken. In april 1999 gingen twee restauratoren en een behoudsmedewerker aan de slag. Vandaag telt het restauratieatelier verschillende voltijdse medewerkers, enkele zelfstandige restauratoren en een stageplaats waar tal van binnen- en buitenlandse studenten gebruik van maken.

Conserveren versus restaureren

  • Bij een conservatie stabiliseren de restauratoren de toestand van een werk. Ze doen dit over het algemeen met minimale ingrepen die meestal niet tot opzienbarende optische verbeteringen leiden, maar cruciaal zijn om de collectie voor de toekomst te behouden.
  • Een restauratie is meestal een zeer uitgebreide behandeling. De restauratoren kunnen daarbij oude vernissen en retouches verwijderen. Het resultaat is vaak spectaculair.

De voorbije tien jaar hebben de restauratoren zo'n 80 schilderijen gerestaureerd. Het richtte zich daarbij vooral op de verbetering van de kerncollectie.

Lopende restauratieprojecten

  • Christus met zingende en musicerende engelen van Hans Memling
  • Portret van een familie toegeschreven aan Michiel Jansz. van Mierevelt
  • De Dam in Amsterdam van Gerrit Adriaensz. Berckheyde
  • Portret van een man van Anthony van Dyck
  • Portret van een man toegeschreven aan Maarten van Heemskerck
  • Daken te Oostende van James Ensor
  • Epitaaf van Nicolaas Rockox en zijn vrouw Adriana Perez van Peter Paul Rubens 

Belangrijke restauratieprojecten uit het verleden

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50