Kunst en Mobiliteit

print

Dankzij 'Kunst en Mobiliteit' kunnen erkende musea in Vlaanderen kunst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen kosteloos en langdurig in bruikleen krijgen. Een project van de Vlaamse Kunstcollectie in samenwerking met het agentschap Kunsten en Erfgoed en het KMSKA.

De cijfers

Het KMSKA beheert zo'n 7600 kunstwerken. Een kleine tien procent daarvan bevindt zich in de museumzalen. Daarnaast geeft het museum jaarlijks tientallen werken in bruikleen. Slechts vijf procent van die bruiklenen gaat naar kleinere musea in Vlaanderen. Met 'Kunst en Mobiliteit' willen de Vlaamse Kunstcollectie, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het KMSKA daar verandering in brengen.

Wat?

  • Erkende musea in Vlaanderen kunnen kunstwerken uit de collectie van het KMSKA kosteloos en langdurig in bruikleen krijgen.
  • Kunstwerken die niet tot de kern- of studiecollectie van het KMSKA behoren, komen voor dit project in aanmerking.
  • De duur van de bruikleen varieert van minimaal drie tot maximaal vijf jaar.
  • 'Kunst en Mobiliteit' draagt alle kosten (transportklaar maken, conditierapport, verpakking, vervoer en verzekering).
  • Let wel: de kredieten per museum zijn gelimiteerd. Bovendien behoudt het KMSKA het recht om een bruikleen te onderbreken voor tijdelijke tentoonstellingen op andere locaties.

Voor wie?

Voor erkende musea in Vlaanderen.

Waarom?

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege trok binnen haar budget de nodige middelen uit voor 'Kunst en Mobiliteit'. Met dit proefproject zet de minister een eerste concrete stap in haar beleid tot verbetering van de collectiemobiliteit. Daarnaast past 'Kunst en Mobiliteit' perfect in de missie van de Vlaamse Kunstcollectie om het openbaar kunstbezit in Vlaanderen zichtbaar en toegankelijk te maken. Als grootste museum van Vlaanderen speelt het KMSKA, een museum van de Vlaamse Gemeenschap, daarbij een voortrekkersrol. Zo verruimt het museum zijn netwerk, deelt het zijn expertise op vlak van behoud en beheer en verhoogt het zijn uitstraling. De aanvragende musea krijgen op hun beurt de kans om hun (erfgoed)verhaal nog beter te stofferen en kennis op te doen op vlak van behoud en beheer. Dit terwijl hun bezoekers kunnen genieten van ongeziene kunst.
Dit project kadert tevens in het Europese actieplan rond collectiemobiliteit. Bij een positieve evaluatie zullen de partners een uitbreiding naar buitenlandse musea en naar de collectie van de andere VKC-musea overwegen.

Praktisch

Download de formulieren voor een bruikleenaanvraag en alle voorwaarden. Musea die een werk in bruikleen krijgen, kunnen - indien gewenst - een fiche met kunsthistorische informatie ontvangen. De kunstwerken die voor dit project in aanmerking komen, vind je in de collectiecatalogus. Ze zijn met het logo van 'Kunst en Mobiliteit' gemarkeerd.

 
  Logo Vlaamse overheid   Logo Kunsten en Erfgoed   Logo Vlaamse Kunstcollectie   Logo Kunst en Mobiliteit
share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50