Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Frits Lugt (1884-1970) - de kunstgeschiedenis dienen

print

Datum: 26/10/2014
Start/einduur 11.00 - 12.00

Een extra lezing op zondag over Frits Lugt  in het kader van tekenfestival The Big Draw .  

 

Er zijn mensen die een belangrijke schat nalaten, een schat die tot lang na het overlijden van de erflater respect afdwingt en mensen blijft inspireren. Zo’n schat is de collectie van Frits Lugt (1884-1970) die bestaat uit tekeningen, schilderijen, prenten, oude drukken en een groot aantal kunstenaarsautografen. De zorg voor de collectie, de uitbreiding ervan, het beschikbaar stellen, exposeren is in handen gegeven van de in 1947 door Frits Lugt en zijn echtgenote To Lugt-Klever opgerichte Fondation Custodia in Parijs. Frits Lugt beschouwde zijn collectie als een gebouw en de individuele kunstwerken als stenen in dat gebouw en hij wilde voorkomen dat na zijn dood de soliditeit van de verzameling in gevaar zou komen door verkoop van individuele kunstwerken, laat staan van de hele collectie.

 

Frits Lugt en zijn vrouw bekijken tekeningen in de Hollandse kamer van het Hôtel Turgot in Parijs

Lugt kende als geen ander de geschiedenis van het verzamelen van kunst. Hij schreef twee handboeken over Marques de Collection (in 1921 en 1956) en stelde het Repertoire des catalogues des vente op, boeken waar dagelijks in de hele kunsthistorische wereld naar wordt verwezen. Dat maakt Lugt tot een van de meest geciteerde kunsthistorici aller tijden. Hij schreef ook een reeks bestandscatalogi van Nederlandse en Vlaamse tekeningen in Parijse verzamelingen: het Louvre, Ecole des Beaux Arts, Bibliothèque Nationale en Petit Palais.

Na de oorlog vestigde het echtpaar Lugt zich in Parijs en ging op zoek naar een onderkomen voor zijn verzameling. Dat werden twee aaneengeschakelde hôtels particuliers Hôtel Lévis-Mirepoix (1895) en Hôtel Turgot (1743). In 1956 werden de beide panden in gebruik genomen, één als Institut néerlandais, en Hôtel Turgot voor de collectie en het ontvangen van bezoekers die kunstwerken willen raadplegen.
Zijn collectie, zijn persoon en de oprichting van de Fondation Custodia zijn het onderwerp van de lezing die wil laten zien dat ‘one man can make a difference’.

Over de spreker

Ger Luijten (1956) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkte enkele jaren als samensteller van het standaardwerk over prentkunst Hollstein 's Dutch and Flemish etchings,engravings and woodcuts 1450-1700 waarvan hij nu redacteur is. Van 1987 tot 1990 was hij conservator prent- en tekenkunst in Museum Boijmans Van Beuningen. Daama werkte hij in het Rijksmuseum, eerst als hoofd van de afdeling prentkunst; van 2001 tot mei 2010 was hij hoofd van het Rijksprentenkabinet. Sinds 1 juni 2010 is hij directeur van de Fondation Custodia in Parijs. Hij was betrokken bij de organisatie van diverse tentoonstellingen als Van Pisanello tot Cézanne. Vijf eeuwen tekenkunst (1990), Dageraad der Gouden Eeuw. Noord-Nederlandse kunst 1580-1620 (1993-1994), Prentkunst van de Renaissance (1994), Spiegel van alledag. Genreprenten in de Nederlanden 1550- 1700 (1997), Antoon van Dyck en de prentkunst (1999), Rembrandt in alle staten (2000), Hendrick Goltzius (2003) en in Leuven en Parijs Hieronymus Cock. De renaissance in prent (2013). Hij is redactielid van het tijdschrift Simiolus en initiatiefnemer van allerlei kunsthistorische publicaties. Van 2009 t/m 2012 was hij president van de International Advisory Committee of Keepers of Collections of Graphic Art.

  Portret Ger Luijten   
Portret Ger Luijten, © Yannick Pyanee

Praktisch

  • Deuren: 10.30 uur, aanvang: 11.00 uur
  • Locatie: Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen
  • Prijs: Gratis (met inschrijving)
  • Schrijf je in voor deze lezing

Contact

KMSKA
T 32 (0)3 224 95 50

  

In samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Logo deBuren

    

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50