Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Sisyphus’ dochters. Vrouwelijke beeldhouwers en hun werk voor de publiek ruimte (ca. 1770-1953)

print

Datum: 01/02/2015
Start/einduur 11.00 - 12.00

Cover Sisyphus' dochters, Marjan Sterckx

In deze lezing gaat Marjan Sterckx dieper in op beeldhouwsters die werk realiseerden voor de stedelijke publieke ruimte in Parijs, Londen en Brussel, van 1770 tot 1953. 

DEZE LEZING IS INTUSSEN VOLZET. 

Zowel de beeldhouwkunst als de publieke ruimte zijn eeuwenlang als mannelijke domeinen beschouwd. Toch waren er al vroeg, en vooral sinds de late achttiende eeuw, vrouwelijke beeldhouwers aan de slag in de (semi)publieke ruimte. Marjan Sterckx schreef met  Sisyphus’ dochters een doctoraal proefschrift over de beeldhouwsters die werk realiseerden voor de stedelijke publieke en semipublieke ruimte in de periode ca. 1770-1953. Parijs, Londen en Brussel fungeren als casus.

Moeilijkheden en mogelijkheden

Na een analyse van de aanwezigheid en vertegenwoordiging van het beeldhouwwerk van vrouwen in de drie onderzochte steden, staat Sterckx stil bij de toenmalige moeilijkheden en mogelijkheden voor vrouwen met diverse profielen om beeldhouwer te worden, een degelijke opleiding te genieten en opdrachten te bekomen. Vervolgens gaat ze in op de vormelijke en iconografische kenmerken van de getraceerde beeldhouwwerken, en hun zichtbaarheid in de publieke en semipublieke ruimte. Tot slot behandelt ze de ontvangst, vroeger en nu, van de bestudeerde beeldhouwsters en hun (semi)publieke werken.

Over de spreker

Marjan Sterckx is als docent verbonden aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschap van de Universiteit Gent, en aan de Media, Arts & Design Faculty van de PXL en Universiteit Hasselt. Voor haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven, als aspirant van het FWO-Vlaanderen, ontving ze de Driejaarlijkse Prijs Humane Wetenschappen 2009 van de Academische Stichting Leuven. In 2010 kreeg ze de Rakow Grant for Glass Research van het Corning Museum in New York.

Praktisch

  • Deuren: 10.30 uur, aanvang: 11.00 uur
  • Locatie: Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen
  • Prijs: Gratis (met inschrijving)
  • Deze lezing is intussen volzet.

Contact

KMSKA
T 32 (0)3 224 95 50

Portret Marjan Sterckx, Foto Rob Stevens
Portret Marjan Sterckx, Foto Rob Stevens
  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50