Onderwijs

print

Sinds 1 mei 2011 is het KMSKA gesloten voor verbouwingswerken. De museumcollectie blijft echter dichtbij op verschillende gastlocaties, waar we activiteiten voor het onderwijs blijven aanbieden. Wil je met je leerlingen de topstukken uit onze collectie oude kunst bezoeken? Dan kan je in Antwerpen terecht in het Rockoxhuis voor de tentoonstelling Het Gulden Cabinet. Ontdek hier welke activiteiten we op deze locaties aanbieden voor kleuters, het lager onderwijs, het secundair en het hoger onderwijs.

Kinderen aan het werk tijdens een atelier

Met een ruim aanbod aan activiteiten op maat laat het KMSKA kinderen van de 3de kleuterklas en leerlingen van de lagere school kennismaken met kunst.

Tijdens de sluiting van het museumgebouw is het KMSKA dicht maar dichtbij met tal van tentoonstellingen op gastlocaties. Ook daar wil het museum kinderen op een boeiende manier in contact brengen met kunst. Daarom ontwikkelt het museumateliers en interactieve rondleidingen rond verschillende leuke en boeiende thema's.

Jongeren in een tentoonstelling

Het KMSKA voorziet museumlessen voor de verschillende graden van het middelbaar onderwijs en voor (V)OKAN-klassen. 

 

Tijdens interactieve lessen staan kijken naar, denken en praten over kunst centraal. Zo verruimen jonge museumbezoekers hun blik op kunst én maatschappij.

 
Meester van Frankfurt, De schilder en zijn vrouw, KMSKA

De digitale beeldbank Lukasweb stelt meer dan 8800 afbeeldingen van kunstwerken ter beschikking voor het onderwijs.

Leerlingen, studenten en lesgevers kunnen ook afbeeldingen van de kunstwerken uit de collectie van het KMSKA gratis downloaden om ze te gebruiken voor een klaswerk, een thesis of als lesmateriaal.
 

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50