Educatieve publicaties

print

Praten met portretten. Hoe kinderen de taal van de kunst ontdekken is een handboek boordevol informatie en boeiende tips voor leerkrachten en cultuurbemiddelaars die met taalzwakke kinderen van 5 tot 12 jaar een museum bezoeken.

Op initiatief van en in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en vzw Meters & Peters - pionier in Vlaanderen op vlak van Nederlandse taalbevordering voor anderstalige nieuwkomers - ontwikkelde CEGO een project voor jonge kinderen waarin portretkunst en taal centraal staan. Het pakket bevat dertig portretten en een reeks activiteitenfiches met doeopdrachten. Die moeten kinderen en leerkrachten 'voeden' om in het museum én op school aan de slag te gaan rond kunst in het algemeen en rond portretten in het bijzonder.

Ervaringsgericht

Praten met portretten raakt de kern van waar het in het ervaringsgerichte opvoedingsconcept om gaat: kinderen via indringende ervaringen prikkelen tot diepgaande en brede ontwikkeling. Dat uit de praktijk blijkt dat het omgaan met kunst (taalzwakke) kinderen stimuleert om op een intense manier aan de slag te gaan met taal is hier meer dan mooi meegenomen.
Voor kinderen - uit welke cultuur, uit welk milieu ook& - zullen veel kunstwerken vragen oproepen. Naast de kinderen uit andere culturele contexten zijn er ook grote groepen Vlaamse kinderen die zelden of nooit een museum bezoeken of over kunst horen praten.
Kijken naar dezelfde kunstwerken kan incompatibele interpretaties uitlokken, maar kan kinderen uit totaal verschillende groepen ook verbinden, hoe anders ze dezelfde kunstwerken ook zien.

Auteurs

  • Marita De Sterck, Zienderogen. Wie we zien en wie we zijn…
  • Siska Beele en Griet Claerhout, Dertig portretten op een rij
  • Luk Depondt en Nele Quirijnen, Activiteitenfiches
  • Vormgeving: Peer De Maeyer
  • Tekeningen: Gitte Vancoillie

Met dank aan Babette Cooijmans (KMSKA) en Peter Van Achteren (CEGO)

Praten met portretten. Hoe kinderen de taal van de kunst ontdekken werd ontwikkeld in opdracht van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen met steun van de Vlaamse overheid.

Prijs: € 49 bij CEGO publishers

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50