Pers

print

Bekijk de persberichten van het KMSKA.

Bastion Fernando

Op 14 maart ging het archeologisch vooronderzoek in de tuin van het KMSKA van start. 

 

Stadsarcheologen graven gericht proefsleuven om de exacte ligging, bewaringstoestand en opbouw van resten van de citadel te kennen, meer bepaald bastion Fernando. De resultanten worden bekendgemaakt op een persmoment op woensdag 23 maart om 10.30 uur.

Maerten De Vos, De laster van Apelles

Bij de heropening van het nieuwe museum zal de collectiepresentatie verrijkt worden met een aantal unieke bruiklenen.

Een eerste bruikleen, De laster van Apelles van Maerten De Vos uit een buitenlandse privéverzameling, is vandaag in primeur aan de pers voorgesteld.

Verhuis altaarstukken uit het KMSKA

Blik terug op de belangrijkste persdossiers van de voorbije maanden.

Een terugblik op enkele belangrijke persberichten uit het verleden.

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50