Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.

Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Steunen

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een instelling van de Vlaamse overheid en kan voor zijn werking beroep doen op subsidies. Toch heeft het voor grote projecten vaak nood aan andere vormen van financiële steun. Ontdek hoe jouw bijdrage de activiteiten van het KMSKA kan ondersteunen.

Vrienden van het KMSKA zien meer campagnebeeld

Onze vrienden zien meer.

De 'Vrienden van het KMSKA' wekken kunst tot leven met tal van activiteiten en evenementen. Zo stop je met kijken en begin je te zien.

Campagnebeeld Boekensteun

Het Boekensteunproject Red de Kunstenaarsboeken van het KMSKA’ is afgelopen.

Het project mocht rekenen op de steun van 17 donateurs via 'Voor de kunst' en 3 donateurs via de Koning Boudewijnstichting. 

We danken hen en volgende mensen graag voor hun gulle gift: 

  • Mevrouw Christiane Verbeeck
  • Meneer Herman Lange
 
De bedrijvenclub op museumbezoek

De bedrijvenclub een apart forum is van de Vrienden van het KMSKA.

Bedrijven die het museum willen steunen kunnen lid worden van de bedrijvenclub.

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50