All activities

Lezing op zondag: Ulrike Müller

Lezing
 • Date
 • Location Campus National Kronenburgstraat 62-66 Antwerpen
Read more
Schilderij uit de museumcollectie

Tussen publiek belang en persoonlijk genoegen. De familie Huybrechts als kunstverzamelaars in 19de-eeuws Antwerpen

 

Een boeiende spreker trakteert je op een inspirerende lezing over kunst. Mooier kan een zondag niet starten. Ulrike Müller is gespecialiseerd in de geschiedenis van de smaak en het verzamelen van kunst en antiek in de 19de eeuw. Tijdens haar lezing onderzoekt ze de familie Huybrechts, een belangrijke familie van Antwerpse kunstverzamelaars, en de (veranderende) rol die verschillende leden van deze familie speelden in de het culturele en artistieke leven van hun stad.

Privaat vs publiek: toenemende discrepantie

In de loop van de negentiende eeuw onderging de publieke rol en receptie van de private verzamelaar een fundamentele wijziging. In de eerste helft van de eeuw, een tijd waarin het publieke museum nog een relatief nieuw was, waren private verzamelaars belangrijke en heel zichtbare actoren in het stedelijke culturele leven. In deze periode staat België zelfs bekend als land van verzamelaars en kunstliefhebbers.

 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden private verzamelingen minder opengesteld voor een steeds breder publiek van cultuurconsumenten. De verzamelaars zelf definieerden hun rol minder vanuit publieke en nationale overwegingen, maar eerder vanuit een individueel esthetisch aanvoelen, en een nauwe betrokkenheid bij het eigentijdse kunst- en cultuurleven.

Ontmoeting met drie generaties van vooraanstaande verzamelaars

Deze lezing laat u kennis maken met een familie van kunstliefhebbers die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Antwerpse culturele wereld tijdens de negentiende eeuw: de handelaar Pierre Jean Huybrechts (1801/02-1878), zijn neven Edmond (1834-1901) en Adolphe (1829-1905), en de zoon van Edmond, de advocaat Paul Huybrechts (1861–1917). Ulrike Müller onderzoekt de identiteiten, smaken, netwerken en activiteiten van deze verzamelaars. Daarnaast wordt de familie in de bredere historische, sociale, culturele en artistieke context geplaatst om na te gaan hoe en waarom de publieke positie van de private verzamelaar veranderde.

 

 • Wie waren deze verzamelaars?

 • Wat verzamelden ze?

 • Welke relatie hadden ze met het Antwerpse museum en met andere kunstinstellingen en –verenigingen?

 • Welke functie vervulden hun verzamelingen, voor wie waren ze toegankelijk, en hoe werden ze gerecipieerd?

 

In deze lezing brengt Ulrike de verzamelaars en hun verzamelingen terug tot leven en belicht ze de diverse manieren waarop private kunstverzamelaars de interactie aangaan met het sociale, culturele en artistieke leven in 19de-eeuws Antwerpen.

Ulrike Müller in een notendop

Portret Ulrike Müller
Ulrike Müller

 • Ulrike Müller studeerde kunstgeschiedenis in Dresden, Pisa, New York en Utrecht.
 • Ze werkte onder andere in de Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden
 • Vandaag is ze wetenschappelijk medewerker in het Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (Centrum voor Stadsgeschiedenis). 
 • In 2019 behaalde zij haar dubbeldoctoraat in de kunstwetenschappen en de geschiedenis aan de Universiteiten Gent en Antwerpen met een proefschrift over de publieke rol van private kunst- en antiekverzamelaars in Brussel, Antwerpen en Gent tijdens de lange negentiende eeuw (ca. 1880-1914)
 • Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van de smaak en het (private en publieke) verzamelen van kunst en antiek in de lange negentiende eeuw;
 • Ulrike publiceerde onder andere over de toegankelijkheid en de presentatiewijze van private verzamelingen in Brussel, Antwerpen en Gent in de periode tussen ca. 1780-1914. Ze schreef ook over het ontstaan van het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen en de negentiende-eeuwse galerie van de hertogen van Arenberg in Brussel.

Vriendenvoordeel

 

Als vriend van het KMSKA kan je als eerste inschrijven voor alle lezingen van het seizoen. 

 

Ik word vriend!