Ensor Research Project

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen startte in 2013 met het Ensor Research Project.

James Ensor aan het werk in zijn atelier, archief KMSKA

Het museum wil hét centrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. Het creatieproces staat in het onderzoeksproject centraal: van idee tot afgewerkt schilderij. De resultaten van het Ensor Research Project worden op de museumwebsite gepubliceerd.

Theoretisch en kunsthistorisch

Het Ensorproject van het KMSKA combineert twee benaderingswijzen. De eerste invalshoek bestaat uit een onderzoek naar de theoretische grondslagen van de artistieke keuzes die Ensor maakte. Dat gebeurt op basis van een analyse van de kunstkritische en kunsthistorische receptie van Ensors werk en van een ‘close reading’ van Ensors – gepubliceerde en ongepubliceerde - eigen geschriften. De tweede benadering bestaat uit een klassiek kunsthistorisch onderzoek van de primaire bronnen (archivalia), de iconografie (de betekenis van de voorstellingen), de techniek en de vormgeving van de werken. De bevindingen van occasioneel materiaaltechnisch onderzoek door fotografische opnamen met röntgen- en infraroodlicht of met de PXRF (Portable X-ray Fluorescentie Spectrometer) krijgen ook een plaats in de onderzoeksresultaten.

Output

Stapsgewijs zal het onderzoek leiden tot de uitgave (online) van diverse deelcatalogi van de tekeningen (1873-80, 1880-85, 1885-1900, 1900-49), van de documenten en de archivalia en van de 38 schilderijen van Ensor die het KMSKA bewaart. Samen met andere Ensorspecialisten hebben onderzoekers van het KMSKA ook de lancering van het virtuele Ensormuseum van de Vlaamse Kunstcollectie voorbereid.

James Ensor, Het Schilderend geraamte, KMSKA Ensor's Creative Process: Technique, Concept, Image

20 november 2015

Het Ensor Research Project heeft als doel om James Ensors creatieve processen beter te begrijpen. Dit symposium geeft een stand van zaken van het technisch en wetenschappelijk onderzoek en presenteert nieuwe bevindingen op theoretisch, stilistisch, iconografisch en historisch vlak.

We verwelkomen bijdragen over Ensors werk en leven of onderzoek naar de creatieve processen bij voorgangers of tijdgenoten.

Een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Onderzoeksartikels

Eerder verschenen volgende artikels in het kader van het Ensor Research Project:

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50