Van kunstenaarsportret naar schilderend geraamte

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen start met het Ensor Research Project. Het museum wil hét centrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. 

Door het project zal het KMSKA meer inzicht verwerven in het creatieproces – van concept tot realisatie – van de schilderijen van de Oostendse kunstenaar. Het is de bedoeling die expertise daarna in te zetten voor andere publieke en particuliere verzamelingen in Vlaanderen en België.

James Ensor, Het Schilderend geraamte, KMSKA

Detailopname infraroodopname Het schilderend geraamte

James Ensor aan het werk in zijn atelier

 

     Boven: James Ensor,  Het schilderend geraamte, KMSKA 
     Links: Detail infraroodopname Het schilderend geraamte
     Rechts: James Ensor aan het werk in zijn atelier 

 

De eerste resultaten van het onderzoek zijn alvast veelbelovend. Alhoewel onder de 38 Ensorschilderijen die de collectie van het KMSKA telt weinig voorbeelden te vinden zijn van spectaculaire wijzigingen in de loop van het realisatieproces, is er bij Het schilderend geraamte (1896) wel een grote wijziging doorgevoerd waardoor de compositie en de betekenis van de oorspronkelijke voorstelling helemaal veranderd zijn. Ensor kopieerde op een geprepareerd paneel in potlood een foto waarop hijzelf poseert aan de schildersezel in zijn atelier op de zolder van de ouderlijke woning in Oostende. Op het infrarood beeld is het portret van de schilderende kunstenaar duidelijk herkenbaar. In de loop van de realisatie overschilderde Ensor zijn aangezicht met een doodshoofd. Dat deed de kunstenaar wel vaker. De reden waarom hij dat in dit specifieke geval deed, dient verder te worden onderzocht.

Na vijf succesvolle expo’s in Japan reist de Ensorcollectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) in 2013 en 2014 naar vooraanstaande musea in Europa en Amerika. De nieuwe reeks van buitenlandse tentoonstellingen is de aanleiding voor het KMSKA om zijn Ensoronderzoek te verscherpen.

Het KMSKA zal de output van het Ensor Research Project online publiceren in een Scholarly Catalogue naar model van de The Getty Foundation. Ook bereidt het museum een tentoonstelling Ensor, kunstenaar aan het werk, voor.


 

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50