Ensor Research Project

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen startte in 2013 met het Ensor Research Project. 

James Ensor aan het werk in zijn atelier

Het museum wil hét centrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. Het creatieproces staat in het onderzoeksproject centraal: van idee tot afgewerkt schilderij. De resultaten van het Ensor Research Project worden op de museumwebsite gepubliceerd.

Ensor's Creative Process: Technique, Concept, Image

20 november 2015

Dit symposium presenteert een tussentijdse stand van zaken van het lopende Ensor Research Project. De technische en wetenschappelijke bevindingen worden geëvalueerd in samenhang met recent theoretisch, stilistisch, iconografisch en historisch onderzoek.

Voorstellen voor lezingen over het leven van Ensor en zijn werk, evenals het onderzoek van creatieve processen in het werk van zijn voorgangers en tijdgenoten, en de presentatie van nieuwe inzichten in Ensors atelierpraktijk verkregen door analytische en chemische imaging techniques zijn welkom. 

Een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Eerder verschenen volgende artikels:

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50