Samenwerkingsverbanden

print

Het KMSKA is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid en werkt als onderzoekspartner samen met verschillende binnen- en buitenlandse organisaties en experten

Universiteiten

Prof. dr. Max Martens van de Universiteit Gent voert in samenwerking met het KMSKA onderzoek naar Quinten Metsijs en de schilderkunst van de vroege renaissance in Antwerpen.
De samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel kreeg de afgelopen jaren vorm door de aanstelling van prof. dr. Arnout Balis als onderzoeksleider van het Rubensproject (2008-2010).
In 2010 werkte het museum samen met een internationaal team van wetenschappers die - onder leiding van prof. dr. Koen Janssens van de Universiteit Antwerpen - de verkleuring van het pigment in o.a. het werk van Vincent Van Gogh onderzocht.  Dr. Geert Van der Snickt, verbonden aan de UA, voert een analyse uit van verfmonsters en PXRF-metingen op werken van Peter Paul Rubens uit het KMSKA.
Het Centrum voor Mexicaanse Studiën, verbonden aan de UA, ondersteunt onderzoek naar de culturele uitwisseling tussen Mexico en onze contreien. Samen met het centrum zette het museum een project op dat de invloed van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de 16de en 17de eeuw op de schilderkunst in het Nieuwe Spanje onderzoekt.
Tot slot startte het museum samen met Prof. dr. Saskia de Bodt van de Universiteit Utrecht een project op dat het 19de-eeuwse naturalisme in de collectie van het KMSKA onderzoekt.
Los daarvan verspreidt het KMSKA zijn expertise door bij te dragen aan de opleiding van studenten kunstwetenschap. Van alle eerder genoemde universiteiten ontvangt het KMSKA stagiaires, zowel op bachelor- als op masterniveau. Een gelijkaardige uitwisseling vindt plaats met de Radbouduniversiteit in Nijmegen.

Onderzoekscentra & -organisaties

Het KMSKA heeft een samenwerkingovereenkomst met het Rubenianum, een documentatiecentrum verbonden aan de stad Antwerpen. Het Rubenianum is gespecialiseerd in de kunst van de late middeleeuwen tot de 18de eeuw. Het legt de nadruk op de Nederlanden, met bijzondere aandacht voor het werk van Rubens, Jordaens en Van Dyck. Door een vlotte uitwisseling van informatie tussen de rubensvorsers van het KMSKA en het Rubenianum willen beide instellingen het Rubensonderzoek uitbouwen. Daarnaast werkt het museum samen met het Centrum Rubenianum vzw, een vereniging die de wetenschappelijke studie van de Vlaamse kunst uit de 16de en de 17de eeuw wil bevorderen. Om dat doel te bereiken geeft het centrum wetenschappelijke publicaties uit, waarvan het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard – de oeuvrecatalogus van Peter Paul Rubens - de belangrijkste is.
Arcobaleno vzw is een partner van het museum in het materiaaltechnische onderzoek naar de collectie, meer bepaald in het maken van röntgenopnamen.
Met het Ghent Interdisciplinary Centre for Art & Science werkt het KMSKA samen in het kader van het Quinten Metsijsonderzoek.

Musea & tentoonstellingscentra

Via het permanente samenwerkingsverband van de Vlaamse Kunstcollectie staat het KMSKA in nauwe relatie tot twee andere grote musea in Vlaanderen: het Museum voor Schone Kunsten Gent en het Groeningemuseum in Brugge. De Vlaamse Kunstcollectie wil de collecties en de expertise van de drie musea bundelen om hun internationale uitstraling te vergroten.
Met het oog op de voorbereiding van tentoonstellingen gaat het KMSKA ook de tijdelijke samenwerkingsverbanden aan met tal van binnen- en buitenlandse musea. Zo is The Royal Academy in Londen op dit ogenblik een partner in de voorbereiding van een tentoonstelling over de invloed van Rubens op de Westerse kunst.
Ook met de Stedelijke Musea van Mechelen en Lier, het Musée des Beaux-Arts in Rijsel, de Koningin Fabiolazaal van de Provincie Antwerpen en het  MAS werkt het museum samen. Tot slot staan er ook met vaste partners als het Rockoxhuis en BOZAR verschillende projecten op stapel.

Wetenschappelijke werkgroepen

De medewerkers van de afdeling Collectieonderzoek zijn lid van verschillende wetenschappelijke comités. Binnen de Vlaamse Kunstcollectie zetelen zij in de werkgroepen Collectie, Vlaamse Primitieven, James Ensor en Georges Minne. Daarnaast hebben ze een stem in interuniversitaire en intermuseale samenwerkingsverbanden zoals de Werkgroep 19de eeuw, het Ensor Advisory Committee, het Centrum Rubenianum en Diptech, een werkgroep van de Vlaamse Kunstcollectie, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen die de oprichting van een materiaaltechnisch onderzoeksplatform voor Vlaanderen beoogt.

Wetenschappelijke referentie-instrumenten

Voor het onderzoek in functie van de collectiecatalogus volgt het KMSKA de richtlijnen van het  Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag en The Getty Foundation in Los Angeles. 

Externe partners

In het kader van het gevoerde onderzoek werkt het KMSKA regelmatig samen met externe specialisten als Adri Verburg, Marie Gevaerts, Claire Betelu en Jean-Albert Glatigny

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50