Kunst en culturele antropologie

print

Kunst is een fundamentele dimensie van elke cultuur, zoals religie, het sociale bestel en economie dat ook zijn.

Een kunstwerk kan nooit vervangen worden door een beschrijving of een ander medium, het is onherleidbaar tot een andere expressie. Doorheen het esthetische werk worden gevoeligheden en aandriften van een cultuur, die nergens anders verschijnen, in schoonheid onthuld. Het onderzoek in het KMSKA is gericht op deze dimensie en focust op het ontstaan van betekenis, het proces van stijlwording en de energetica. Met dit laatste begrip bedoelen we de esthetische gedaante (zij het in het lichaam, zij het in een hiervan losgekoppeld werk) van primaire pulsies, ver vóór de vorming van de idee/het concept en zelfs vóór de emotie.

Output 

De resultaten van dit onderzoek verschijnen in diverse publicaties en zullen leiden tot de tentoonstelling La Vivante. Die zal kunstwerken brengen uit verschillende tijden en culturen. Er zijn schilderijen van oude meesters als Dürer, El Greco, Bun-sho en Turner, en werken van hedendaagse kunstenaars als Petah Coyne, Rona Pondick, Anthony Cragg; ook worden er textielen of 17e- eeuws kantwerk in de expo opgenomen, en zelfs scheppingen die door velen niet als kunst worden erkend omdat ze de niet voldoen aan de criteria van de Westerse canon. De tentoonstelling krijgt daarnaast een performatieve dimensie met dansers.  

 


 

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50