Collectievorming

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen onderzoekt de manier waarop zijn collectie tot stand is gekomen.

Centraal in de studie van de collectievorming staat de aanwervingspolitiek van het museum en de belangrijke plaats die schenkingen daarin bekleden. Schenkingen en erflatingen van particulieren hebben immers een onuitwisbare stempel gedrukt op hoe de collectie van het museum er vandaag uitziet. De meeste schenkers waren vertrouwd met de instelling. Ze bekleedden een openbaar ambt of oefenden een professionele activiteit uit die verband hield met het museum (bv. de kunsthandel), bekleedden een functie in het museum of kwamen via het mondaine leven en het verenigingsleven in contact met het KMSKA. Hun bijdragen aan de collectie waren niet alleen het resultaat van de inspirerende werking van het museum door middel van tentoonstellingen, aankopen of het beleid van conservatoren. Zij vulden ook de lacunes op die in de officiële aankooppolitiek bestonden.

Schenkers

Het kabinet van Dr Ludo van Bogaert-SheidHet onderzoek focust voornamelijk op de individuele weldoeners. Wat was de relatie tot de kunstenaars, kunsthandelaars, conservatoren en andere kunstliefhebbers die in het verleden deel uitmaakten van het sociale weefsel rond het KMSKA? De beschrijving van hun bijdrage aan het cultuurleven in Antwerpen werpt een licht op de eigentijdse maatschappelijke rol van het museum. Dankzij de persoonlijke smaak van invloedrijke mecenassen als de familie Franck of baron Ludo van Bogaert-Sheid zagen belangrijke deelcollecties het levenslicht.

Bronnen

Het onderzoek vindt hoofdzakelijk plaats in het eigen archief van het KMSKA. Dit rijke bestand bevat naast de verwervingsdossiers en de bestuursverslagen ook unieke correspondentie met de schenkers. In aanvulling hierop worden ook archieven buitenshuis onderzocht.

Output

De resultaten van dit onderzoek zullen aan bod komen in een publicatie die in het verlengde ligt van het in 2008 verschenen boek over de geschiedenis van het KMSKA en in 2014 zal verschijnen.

Download de lijst met publicaties van museummedewerkers (PDF, 72,1 kB) die eerder verschenen zijn over dit thema. 
 

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50