Peter Paul Rubens

print

Het Rubensproject onderzoekt alle werken uit de museumverzameling die op naam van Rubens staan of aan hem worden toegeschreven.

Het museum bezit, naast een uitgebreid bestand van gravures en etsen naar Rubens (ca. 700), een dertigtal schilderijen en olieverfschetsen van de meester zelf. Tot voor kort bestond het Rubensonderzoek in het KMSKA voornamelijk uit iconografische en iconologische case studies en onderzoek in functie van restauraties. In 2007 werd met de financiële steun van The Getty Foundation (Los Angeles) het Rubensproject opgestart. Sindsdien onderwerpt de afdeling Collectieonderzoek in samenwerking met de afdeling Collectiemanagement de belangrijke deelcollectie Rubens aan een systematische en exhaustieve studie.

Nieuwe methoden

Het onderzoek bestaat enerzijds uit een archiefstudie van de ontstaansgeschiedenis, de herkomst en het restauratieverleden van de schilderijen. Anderzijds verschaffen baanbrekende fotografische en materiaaltechnische onderzoeksmethoden inzicht in het creatieve ontstaansproces van de werken en de schildertechniek van Rubens en zijn atelier. Het fotografische luik voorziet in digitale macro-opnamen, al dan niet met Infraroodlicht, infrarood-false colourlicht, uv-licht of scheerlicht. De materiaaltechnische studie bestaat uit onderzoek van de drager, röntgenopnames, pigmentanalyse door middel van een PXRF (Portable X-ray Fluorescentie Spectrometer) en door de toepassing van RAMAN spectrometrie op verfmonsters.

Output

De resultaten krijgen verschillende bestemmingen. Het onderzoeksdossier verzamelt alle kunsthistorische en materiaaltechnische gegevens over een werk en maakt ze beschikbaar voor collega-onderzoekers. De Rubensbeeldbank brengt digitale hoge resolutie opnamen samen en ontsluit ze voor verder onderzoek. Tussentijdse onderzoeksresultaten vinden hun weg naar het publiek via dossierpresentaties en publicaties in het project Rubens doorgelicht . Specialisten vinden hun gading in het Rubensbulletin, het digitale tijdschrift van het KMSKA, dat gewijd is aan de wetenschappelijke resultaten van het Rubensproject. Zij worden ook rechtstreeks betrokken bij het project tijdens de Rubens Study Days. De eindterm van het project is de publicatie van een nieuwe deelcatalogus Rubens.

Download een lijst met publicaties van museummedewerkers (PDF, 71,5 kB) die eerder verschenen zijn rond dit thema.
 

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50