Wie is wie

print

Maak kennis met de onderzoekers van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Portret Manfred Sellink, foto Jesse WillemsManfred Sellink

Manfred Sellink studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1988 afstudeerde en in datzelfde jaar werd aangesteld als docent en onderzoeker gespecialiseerd in de Nederlandse kunst in de 16e eeuw en in het bijzonder in de Antwerpse grafiek. Zijn Ph.D. op de Antwerpse prentkunst werd verdedigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 1997. Vanaf 1991 was hij senior curator van prenten en tekeningen in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In januari 2001 begon hij als directeur van Musea Brugge - de gemeentelijke musea en cultureel erfgoedorganisaties van Brugge, waaronder het Groeningemuseum, St Jans-Hospitaal / Memlingmuseum en het Gruuthusemuseum. In november 2014 werd hij benoemd tot algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Sinds 2012 is hij ook hoogleraar Museologie en Kunstbeleid aan het departement Kunst van de Universiteit van Gent.

In zijn onderzoek specialiseert Sellink zich in 16e-eeuwse Nederlandse kunst - landschap, prenten en tekeningen en het leven en werk van Pieter Bruegel in het bijzonder - evenals hedendaagse grafische kunst en de geschiedenis en rol van musea in de samenleving. Hij heeft veel lezingen gegeven en gepubliceerd over deze onderwerpen. Zowel binnen de musea waar hij heeft gewerkt als in andere instellingen in Europa en de VS, was hij organisator en / of (co) curator van talrijke tentoonstellingen. Deze omvatten hoofdtentoonstellingen van Culturele Hoofdstad van Europa van Europa 2001, Culturele Hoofdstad van Europa van Europa 2002 en Mons Culturele Hoofdstad van Europa 2015.

Manfred Sellink is ook actief (bestuurs) lid van (inter) nationale museumorganisaties zoals Codart en de Vlaamse Kunstcollectie en is bestuurslid van verschillende musea - waaronder het Mauritshuis - en organisaties op het gebied van onderzoek en cultuur in Vlaanderen en in het buitenland . In 2005 en 2010 was hij artistiek directeur van de internationale kunstfestivals georganiseerd door de stad Brugge. Sinds 2001 is hij lid en / of voorzitter van verschillende commissies die de Vlaamse en Nederlandse ministers van cultuur adviseren over musea, cultureel erfgoed, cultureel toerisme en kunstbeleid.

 

Portret Siska BeeleSiska Beele

Siska Beele studeerde kunstwetenschappen aan de K.U. Leuven. Sinds 1980 is zij verbonden aan het KMSKA, achtereenvolgens als educatief medewerker, tentoonstellingsmedewerker, educatieverantwoordelijke en onderzoeker. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de Belgische kunst uit de 19de eeuw en naar de geschiedenis van het museum en van zijn verzamelingen. Momenteel bereidt zij een gedrukte catalogus voor van alle schilderijen. Daarnaast werkt ze mee aan de collectietentoonstellingen extra muros naar aanleiding van de museumsluiting, zoals Bruegelland in het Stedelijk Museum in Lier en De MODERNEN in de Koningin Fabiolazaal in Antwerpen.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties (PDF, 65,8 kB)

 

            

Portret Valérie HerremansValérie Herremans

Valérie Herremans studeerde kunstwetenschap aan de K.U. Leuven en promoveerde in 2007 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2007 is zij medewerker Collectieonderzoek. Haar wetenschappelijke interesse gaat uit naar de sculptuur en kleinarchitectuur, in het bijzonder uit de 17de eeuw. Momenteel neemt zij deel aan het Rubensproject en aan het project Antwerpen, stad van de barok, i.s.m. de Stad Antwerpen en de Monumentale Kerken van Antwerpen. Daarnaast bereidt ze een publicatie voor die de werken van de deelcollectie Rubens, afkomstig uit verdwenen Antwerpse kerken, zal belichten. Ook werkt ze aan een volume van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard gewijd aan Rubens' ontwerpen voor architecturale sculptuur.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 86 kB)

 

Portret Elsje Janssen, Foto Jesse WillemsElsje Janssen

Dr. Elsje Janssen studeerde Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde in Gent en Sociale en Culturele Antropologie in Leuven. Zij specialiseerde zich in wandtapijten en textiel, volgde een opleiding textielrestauratie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, deed werkervaring op in Chicago, Washington DC en New York en werkte als textielrestaurator in het Etnografisch Museum en de historische musea van Stad Antwerpen. In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel werkte zij vijf jaar als Conservator Wandtapijten en Textiel. In 2002 doctoreerde Elsje Janssen aan de VUB met een proefschrift over De Wandtapijtkunst in België na 1945. In het Rubenshuis had ze de dagelijkse leiding tijdens de renovatie en de bouw van het onthaalpaviljoen en de Van Dyck-tentoonstelling. Daarna werd haar gevraagd voor de Stedelijke Musea een overkoepelende dienst Behoud en Beheer op te richten. Terwijl zij deze breder uitbouwde tot Collectiebeleid – Behoud en Beheer met o.a. een gecentraliseerd museumdepot en een jaarlijkse publicatie over de werkzaamheden van de dienst, was zij ook conservator van de collectie van het Stadhuis en conservator van de historische collectie in het Vleeshuis. Daarnaast was zij nauw betrokken bij de bouw van het MAS (Museum aan de Stroom), curator van het Kijkdepot aldaar en verantwoordelijk voor de verhuis van de collecties in het voormalige Volkskundemuseum, Nationaal Scheepvaartmuseum en Etnografisch Museum. Zij verliet deze job om gedurende meer dan drie jaar in het Rijksmuseum te Amsterdam als Conservator Textiel te werken. Sinds maart 2014 is dr. Elsje Janssen aangesteld als Wetenschappelijk Directeur Collecties bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Eén van haar taken is de afdelingen Collectieonderzoek, Beheer en Behoud en de bibliotheek, het archief en beeldbeheer om te vormen tot één afdeling Collecties .
Van 2004 tot 2014 maakte zij deel uit van de Topstukkenraad van de Vlaamse Gemeenschap (Raad tot behoud van het cultureel erfgoed)

 

Portret Nanny SchrijversNanny Schrijvers

Nanny Schrijvers behaalde in 1975 haar licentiaatsdiploma in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent, richting Plastische kunsten. Zij werkte aanvankelijk als los medewerker op de afdeling Educatie en vanaf 1994 voltijds bij de afdeling Publiekswerking. Sinds april 2001 is zij werkzaam bij de afdeling Collectieonderzoek en werkt ze aan de collectiecatalogus volgens internationale standaarden en thesauri. Daarnaast werkt ze mee aan publicaties en projecten die voortvloeien uit dit onderzoek naar de collectie. De focus ligt daarbij voornamelijk op de geschiedenis en de groei van de museumcollectie.

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 94,7 kB)

  

Portret Herwig TodtsHerwig Todts

Herwig Todts studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de UGent. Hij was medewerker van De Standaard van 1986 tot 1993 en werd wetenschappelijk medewerker Collectieonderzoek in 1984. Van 2001 tot 2005 was hij waarnemend afdelingshoofd Publiekswerking. Hij organiseert tentoonstellingen, in het museum en op andere locaties, en publiceert over 19de- en 20ste-eeuwse kunst. Het oeuvre van James Ensor is zijn belangrijkste onderzoeksgebied. Zijn systematisch onderzoek van de deelcollectie Ensor zal leiden tot de publicatie van deelcatalogi van de tekeningen, schilderijen, documenten en archivalia en de organisatie van tentoonstellingen in Japan, Kopenhagen, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties en mandaten (PDF, 102 kB)

  

Portret Nico Van HoutNico Van Hout

Nico Van Hout is afgestudeerd in kunstgeschiedenis aan de Universiteit Gent (1989) en in conservatie van schilderijen aan de Koninklijke Academie te Antwerpen (1991). Hij was actief als freelance conservator (1992-1994), Onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen (UFSIA), Assistent van Prof. Dr. Arnout Balis (1994-1998) en Onderzoeker en conservator bij het restauratieproject Oranjezaal van het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch in Den Haag (1999). Van Hout is Doctor aan de Universiteit van Leuven en Onderzoeker bij het Getty Rubens-onderzoeksprogramma in het Koninklijk Museum.

Sinds 2000 is hij Tentoonstellingsmaker en curator zeventiende-eeuwse schilderijen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Zijn vakgebied is de Vlaamse schilderkunst uit de 17de eeuw en de schildertechniek van Peter Paul Rubens. Van Hout publiceert ook over de verspreiding die het werk van Peter Paul Rubens kende door middel van de grafiek. Hij bereidt momenteel een tentoonstelling voor in samenwerking met de Royal Academy in Londen over Rubens’ artistieke erfenis. Hij werkt eveneens aan deel XX (1) van hetCorpus Rubenianum Ludwig Burchard dat zal handelen over 'Study Heads'. Verder publiceert hij over het onvoltooide in de kunst.

Download een lijst met een selectie van zijn publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 77,5 kB)

  

Portret Christine Van MuldersChristine Van Mulders

Christine Van Mulders studeerde kunstwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2006 is zij medewerker van de afdeling Collectieonderzoek. Zij coördineert het Rubensproject en beheert de digitale Rubensbeeldbank samen met de fototheek en de documentatie van het Rubensproject. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de schilder-, teken- en graveerkunst van de Zuidelijke Nederlanden van de 16de en de 17de eeuw, en meer specifiek naar de school van Frans Floris, Jan Brueghel I en II en Peter Paul Rubens). Op dit ogenblik rondt zij het manuscript af van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, vol. XXVII(1), The Works of Rubens in Collaboration with Jan Brueghel I and II (2012).

Download een lijst met een selectie van haar publicaties, lezingen en mandaten (PDF, 116 kB)

  

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50