Collectiecatalogus

print
Een artikel uit de online collectiecatalogus

De wetenschappelijke collectiecatalogus verzamelt de gegevens van alle werken die het museum in zijn bezit heeft.

In deze inventaris registreren, beschrijven en documenteren museummedewerkers alle schilderijen, sculpturen en grafische werken uit de collectie. Met het oog op uniformiteit houden ze zich daarbij aan internationale afspraken. Enerzijds bevat de inventaris kunsthistorische aspecten. Van de identificatie van de kunstenaar en de voorstelling tot de ontstaans- en verwervingsgeschiedenis. Ook de tentoonstellingen waaraan een werk heeft deelgenomen en de literatuur die over het werk verschenen is, komen aan bod. Deze data worden vervolgens permanent gecontroleerd en aangevuld op basis van archief- en literatuuronderzoek. Anderzijds bevat de inventaris de materiële kenmerken van het kunstwerk, zoals de afmeting, en gegevens in verband met bruiklening, conservatie of restauratie.

Digitaal bestand

Het digitaliseren van de collectie is één van de grote hedendaagse uitdagingen voor musea die hun collectie beter willen ontsluiten voor een breed publiek en binnen een internationale museale en kunstwetenschappelijke context. In 2001 zette het KMSKA een eerste stap in het digitale tijdperk met de introductie van een collectieinventaris die gebruik maakt van vooruitstrevende software. Internationale richtlijnen en gestandaardiseerde vakterminologie zoals ICONCLASS bepalen de verwerking van de gegevens. Sinds 2010 kan je de online collectiecatalogus consulteren op de website van het KMSKA. Die catalogus put informatie uit de interne databank van het museum. Het aantal raadpleegbare werken groeit gestaag. Ook de online catalogus van de Vlaamse Kunstcollectie en digitale musea - zoals dat gewijd aan James Ensor - kunnen rekenen op gegevensaanvoer uit dit bestand. De toegankelijkheid van de collectiecatalogus via het internet verbeteren, is een absolute prioriteit voor de afdeling Collectieonderzoek.

Gedrukte catalogi

In 2010 startte het KMSKA met de voorbereidingen voor een nieuwe, gedrukte collectiecatalogus van de geschilderde werken op basis van de digitale databank. Met deze uitgave wil het museum een lange traditie op het gebied van museumcatalogi verderzetten. Sinds de uitgave van de laatste schilderijencatalogi (1977 en 1988) is niet alleen het onderzoek verder gezet, de collectie is intussen ook sterk uitgebreid. Een handzame uitgave die een geactualiseerd overzicht biedt van de rijke collectie schilderkunst zal aan de vraag van zowel onderzoekers als museumbezoekers voldoen. Tot slot vormt de databank ook het uitgangspunt voor de uitgave van deelcatalogi en de samenstelling van analoge en digitale collectiepresentaties.
 

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50