Volg KMSKA


VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAMTWITTER, YOUTUBE EN PINTEREST.
OF SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF.  

Word fan van het KMSKA op facebook Volg het KMSKA op twitter Bekijk de filmpjes van het KMSKA op Youtube Volg het KMSKA op Pinterest


ARTTUBE


BEKIJK  DE VIDEO'S VAN HET KMSKA OP HET ONLINE VIDEOPLATFORM VOOR MUSEA IN NEDERLAND EN BELGIË

Logo ARTtuve

Wedstrijdreglement

print

Dit is het reglement bij de wedstrijd: INSTA(P)LANDSCHAP

Art 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Jongbloed!, de jongerencrew van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Lange Kievitstraat 111-113 Bus 100 te 2018 Antwerpen.

Deelnemingsvoorwaarden

Art 2. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is deelnemen aan de wedstrijd. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat het KMSKA ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Wedstrijdverloop

Art 3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt enkel via Instagram en facebook.
De deelnemer dient Jongbloedmusea te volgen op Instagram en een zo origineel mogelijke, zelfgemaakte foto te plaatsen binnen de gegeven opdracht. De deelnemer is verplicht de hashtags (#jongbloed! #instaplandschap #rockoxhuis) te gebruiken, en Jongbloed! in de foto te taggen. De deelnemer dient aan minstens 3 opdrachten mee te doen voor het einde van de wedstrijd op 27/6.

Art 4. De winnaar wordt gekozen op basis van meest gehaalde likes op alle foto’s waarmee deelgenomen werd.

Art 5. De winnaar zal verwittigd worden via een privébericht op Instagram, jouw account moet dus openbaar staan. Het resultaat van de wedstrijd kan eveneens bekend gemaakt worden via Facebook, Twitter en Instagram.

Art 6. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.

Art 7. De organisatoren behouden zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Prijzen

Art 8. Er wordt 1 prijs verdeeld en toegekend.

Art 9. De hoofdprijs bestaat uit een Fujifilm Instax 8 camera

Art 10. Geen enkele van de prijzen is in te ruilen tegen speciën of andere voordelen in natura. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij/zij niet voor vrijdag 30/06/2017bevestigt dat hij/zij gebruik zal maken van de prijs en hiervoor op de prijsuitreiking op 02/07/2017 tijdens het slotweekend van de tentoonstelling in het Rockoxhuis (Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen) aanwezig zal zijn.

Aansprakelijkheid

Art. 11. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle schade – ongeacht aard en omvang – aangericht door hun toedoen.

Art. 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Persoonsgegevens

Art. 13. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen ( Facebook, Instagram en twitter) van het KMSKA alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

Art. 14. De persoonsgegevens die de inrichters eventueel zouden verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Iedere deelnemer heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan er de verbetering of doorhaling van vragen.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

Art. 15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de inrichters uit te sluiten.

Art 16. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken en/of andere). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder recht op verhaal.

Art. 17. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement.

Algemeen

De wedstrijd start op 24/03 en eindigt op 27/06

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50