Interessante evenementen

Schilderij Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen van Jean Fouquet

Madonna ontmoet Dulle Griet

Nieuw meesterwerk in de expo. Vanaf 23 juni vergezelt Madonna bij de fontein van Jan Van Eyck de Mandonna van Fouquet en de Dulle Griet.

Zaalzicht in de expo Madonna ontmoet Dulle Griet

(Uitgesteld) Verzamelen, herwaarderen en schenken

Experts gaan dieper in op het belang van private kunstcollecties. Van de 19de eeuw tot vandaag.

Portret van Matthias Jacque van een anonieme meester

Lezing op zondag: Bert Watteeuw

Op basis van intensief archiefonderzoek reconstrueerde Bert Watteeuw het aangrijpende levensverhaal van Matthias Jacque.

Schilderij Madonna van Jan Gossaert uit de collectie van het Museo Nacional del Prado, Madrid

Lezing op zondag: Herman Pleij

Dr. Herman Pleij gaat op zoek naar een verklaring voor de seksuele revolutie in onze contreien, einde 15de en begin 16de eeuw.

Schilderij De IJsselpoort in IJsselstein van Jan Weissenbruch

Lezing op zondag: Jenny Reynaerts

In deze lezing vertelt Jenny Reynaerts hoe haar nieuwe boek, overzicht biedt van de 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland, tot stand kwam.

Schilderij Koning Willem I van Mattheus Ignatius van Bree

Lezing op zondag: Anna Rademakers

Met verhalen uit de geschiedenis van het Museum, de Academie en de Antwerpse Salons schetst Rademakers het culturele leven in Antwerpen

Zelfportret van Léon Spilliaert

Lezing op zondag: Anne Adriaens-Pannier

Dr. Anne Adriaens-Pannier sluit ons lezingenseizoen af een blik in de psyche van Léon Spilliaert.