Publicaties

print

Geregeld publiceert het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen boeken en catalogi. Over de ontstaansgeschiedenis van het museum, de vaste collectie of in het kader van een tijdelijke tentoonstelling.

In de zomer van 2012 lanceerde het museum zijn magazine ZAAL Z. Bekijk de inhoud van het magazine online of schrijf je in om een papieren exemplaar thuis te ontvangen.  

Publicaties 2017

Recall Sculpture. Collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Greta Van Broeckhoven, Bai, 112 p., € 24,50

Cover publicatie Recall Sculpture

Na WO II wil de kunstenaar zich bevrijden van welk juk dan ook. Creatieve en artistieke vrijheid is het hoogste goed. Die houding resulteert in een grote abstract, zwaar beladen of juist heel licht, het werk van de toenmalige kunstenaars is een reactie op de samenleving of een uiting van persoonlijke gevoelens. Hoe dan ook, na jaren van nazikunst keert het experiment in volle glorie terug. Die nieuwe trend ontgaat  Lode Craeybeckx en  Walther Vanbeselaere niet. In 1950 bezoeken ze samen de Biënnale van Venetië. Als burgemeester van Antwerpen wil Craeybeckx werken aankopen voor het Middelheimmuseum, dat in 1951 zijn deuren opent. Vanbeselaere zou graag, in navolging van andere Europese musea, hedendaagse kunst presenteren in het KMSKA, waar hij hoofdconservator is. De Biënnale van Venetië wijst Craeybeckx en Vanbeselaere de weg voor beide museumcollecties. Vanaf het openingsjaar van het Middelheimmuseum worden in het park Biënnales georganiseerd, waar het KMSKA mettertijd een hele reeks sculpturen van klein formaat verwerft. In Recall Sculpture staan deze kleinsculpturen uit de jaren 1950 tot 1970 centraal. Werken die de voorbode zijn van de huidige hedendaagse kunst. De sculpturen van  ConsagraPomodoroSchaárHeiligerMarini en vele anderen konden geen beter onderkomen vinden dan in het Middelheimmuseum. 


Publicaties uit 2016

Moderne kunst uit het interbellum

Greta Van Broeckhoven & Sergio Servellón, Bai, 144 p., € 24,50

Cover Moderne Kunst uit het interbellumDeze publicatie biedt een blik op de bruisende kunstwereld tijdens het interbellum, van postimpressionisme over abstractie en expressionisme tot de mengvormen typisch voor die periode, met werk van Jules Schmalzigaug, Marthe Donas, Oscar en Floris JespersEdmond Van Dooren, Jozef Peeters, Felix De Boeck, Jan KiemeneijJos Leonard, Paul Joostens, Prosper De Troyer, Marcel-Louis Baugniet en Ossip Zadkine. Naast twee inleidende artikels wordt er via een beschrijving op stukniveau een reconstructie van een ‘vergeten’ periode uit de Vlaamse kunstgeschiedenis in kaart gebracht. 1925 geldt als breekpunt in het nastreven van een zuivere plastische taal, waarna de verschillende ontwikkelingen die tot de abstractie geleid hadden, in nieuwe mutaties aan de oppervlakte komen. Het is binnen deze context, aangevuld met nieuw onderzoek, dat dit ensemble uit de collectie van het KMSKA het belang van deze periode opnieuw valoriseert.

Publicaties uit 2014

De eeuw der Vlaamse Primitieven

Paul Vandenbroeck, Bai, 144 p., € 24,50

Cover boek De eeuw der Vlaamse PrimitievenMet 152 schilderijen bezit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de grootste collectie ‘Vlaamse Primitieven’ in Vlaanderen. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ‘pre-eyckiaanse’ schilderkunst tot enkele hoogtepunten van de laat middeleeuwse schilderkunst buiten de Nederlanden. Altaarstukken, profane kunst, kunst van vrouwelijke religieuzen,Vlaamse kunstenaars in Europa, alsook sculptuur komen aan bod. Naast religie als overkoepelend denkkader wordt de schilderkunst gesitueerd binnen een bredere context en een ruimere kijk op kunst. Paul Vandenbroeck bewandelt geen platgetreden paden, waardoor zowel de leek en de liefhebber als de specialist worden aangesproken.

Publicaties uit 2013

Rubens doorgelicht. Schilderijen uit verdwenen Antwerpse kerken

Valerie Herremans, Snoeck, 136 p., € 24,90

Cover Rubens Doorgelicht. Schilderijen uit verdwenen Antwerpse kerken

Dit is het tweede deel in de reeks Rubens doorgelicht, waarmee het Rubens Research Project van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zijn onderzoeksresultaten aan een breder publiek wil voorstellen. In het eerste deel, Rubens doorgelicht. Meekijken over de schouder van een virtuoos, belichtten Nico Van Hout en Arnout Balis de schildertechniek van Peter Paul Rubens. Met dit tweede deel schetst Valérie Herremans de materiële en immateriële context van de Rubensschilderijen in de museumcollectie die afkomstig zijn uit vier verdwenen Antwerpse bedehuizen. Deze befaamde religieuze instellingen – de Premonstratenzerabdij van Sint-Michiel, de Minderbroederskerk en de kerken van de geschoeide en ongeschoeide karmelieten – gingen na de Franse tijd verloren. Van elk van deze kerkgebouwen worden de geschiedenis en het buiten- en binnenaanzicht beschreven. Daarna komen de werken van Rubens aan bod, met aandacht voor hun opdrachtgevers en hun oorspronkelijke locatie, evenals de andere belangrijke kunstwerken die in die kerken aanwezig waren. Talrijke afbeeldingen en gedetailleerde reconstructietekeningen geven de lezer een realisatische indruk van de schitterende interieurs, die tot de mooiste van de Scheldestad behoorden. Maak kennis met de originele setting en ontdek het verhaal achter enkele van Rubens’ grootste meesterwerken uit de collectie van het KMSKA.

Spread Zaal Z 

In het voorjaarsnummer van Zaal Z gaat Herremans o.a. dieper in op de kerken en de schilderijen die aan bod komen in het boek.

Jaarboek 2011

KMSKA, € 25,00 

Bestel online

Publicaties uit 2012

Jaarboek 2010

KMSKA, €32,00

Bestel online

Publicaties uit 2011

Jaarboek 2009

KMSKA, € 15,00

Bestel online

Publicaties uit 2010

Jaarboek 2008

KMSKA, € 15,00

Bestel online

Closing Time. Jan Vanriet (Uitverkocht)

Eric Rinckhout en Maarten Doorman, KMSKA/Ludion, 320 p., € 34,90

Tijdens de tentoonstelling Closing Time zette beeldend kunstenaar Jan Vanriet een groots parcours uit in de collectie oude en moderne meesters van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Hij bracht zijn schilderijen samen met die van het museum, mikkend op inhoudelijke of stilistische verwantschappen. Zo ontstaan opvallende symbioses, tegenstellingen en nieuwe interpretaties. Vanriet combineerde belangrijke collectiestukken en sluimerende parels uit de reserve met eigen werk. Van 1980 tot nu, van figuratief tot abstract. De rode draad: een indrukwekkend hedendaags verhaal over de mens en zijn tekorten, door de eeuwen en de zalen heen. Maarten Doorman en Eric Rinckhout schreven een boeiende tekst bij Closing Time. Kunstwerken uit de tentoonstelling en beelden van fotograaf Herman Selleslags illustreren het geheel.

Rubens doorgelicht. Meekijken over de schouder van een virtuoos

Nico Van Hout en Arnout Balis, KMSKA/Ludion, 168 p., € 24,90

Het KMSKA voert, met de steun van The Getty Foundation (Los Angeles), een grondig wetenschappelijk onderzoek naar de schilderijen in zijn Rubenscollectie. Naar aanleiding van de laatste stand van zaken publiceert het museum een interessant boek over de virtuoze schildertechniek van de Antwerpse meester. Unieke röntgen- en infraroodopnames en prachtige detailfoto's illustreren Rubens'befaamde penseelvuur. Het boek is een wetenschappelijke publicatie bedoeld voor een breed publiek. Alle aspecten van Rubens' boeiende artistieke persoonlijkheid komen erin aan bod.

Publicaties uit 2009

Jaarboek 2007

KMSKA, 175 p., € 15

Bestel online

Lajos Vajda. Nabije diepten

Hungarian Culture Brussels i.s.m. KMSKA, 232 p., € 25

Goya, Redon, Ensor. Groteske schilderijen en tekeningen

Herwig Todts, Lannoo, 240 p., 160 ill., € 29,95

In het voorjaar van 2009 organiseerde het KMSKA de tentoonstelling Goya, Redon, Ensor. Groteske schilderijen en tekeningen. De groteske voorstellingen in het oeuvre van deze drie merkwaardige kunstenaars stonden daarbij centraal. Francisco de Goya (1746-1828), Odilon Redon (1840-1916) en James Ensor (1860-1949) waren de pioniers van de moderne kunst.
Het boek toont een zeldzame reeks etsen van Goya, tekeningen van Redon en een selectie van Ensors topwerken uit de collectie van het KMSKA. Ook talrijke bruiklenen uit binnen- en buitenlandse musea komen aan bod.

Diepe Fontein

Hilde Daem, Catherine de Zegher, e.a. | Foto's: Kristien Daem e.a., KMSKA/BAI uitgevers, 74 p., € 25

Sinds september 2006 is de Leopold De Waelplaats een attractie rijker. De Diepe Fontein van de Spaanse kunstenares Cristina Iglesias vormde het sluitstuk van de verbouwingen aan het museumplein. De fontein, die er eigenlijk geen is, trekt de aandacht van menig voorbijganger. Het ene moment staat ze vol water en reflecteert ze de statige gevel van het museum. Iets later onthult ze de bezonken schoonheid van haar bodem. Daartussen zitten de getijden waarmee de bron zich leegt en vult.
In januari 2009 verscheen een mooi boek over dit poëtische kunstwerk dat ons doet nadenken over kunst en leven.

Je kan de publicaties telefonisch (03/224 95 13), via fax (03/ 248 08 10) of online bestellen.

Lees verder: Publicaties uit 2008

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50