Restauratie

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen doet meer dan zijn collectie tonen en onderzoeken. Het museum levert ook belangrijke inspanningen om zijn enorme kunstverzameling te bewaren voor toekomstige generaties.

Meer dan 10 jaar geleden startte het museum met het nazien, conserveren en restaureren van zijn kunstwerken. In april 1999 gingen twee restauratoren en een behoudsmedewerker aan de slag. Vandaag telt het restauratieatelier verschillende voltijdse medewerkers, enkele zelfstandige restauratoren en een stageplaats waar tal van binnen- en buitenlandse studenten gebruik van maken.

Conserveren versus restaureren

 • Bij een conservatie stabiliseren de restauratoren de toestand van een werk. Ze doen dit over het algemeen met minimale ingrepen die meestal niet tot opzienbarende optische verbeteringen leiden, maar cruciaal zijn om de collectie voor de toekomst te behouden.
 • Een restauratie is meestal een zeer uitgebreide behandeling. De restauratoren kunnen daarbij oude vernissen en retouches verwijderen. Het resultaat is vaak spectaculair.
 

Het restauratieatelier van het museum draait ook tijdens de verbouwing op volle toeren. Een team van restauratoren werkt in een stevig tempo om de kunstwerken uit de collectie te conserveren en te restaureren.

Lopende restauratieprojecten in 2016

Eigen atelier

 • Christus met zingende en musicerende engelen van Hans Memling
 • Epitaaf van Nicolaas Rockox en zijn vrouw Adriana Perez van Peter Paul Rubens
 • Scaldis en Antverpia van Abraham Janssens
 • Judit van Jan Massijs
 • De schrijver Honoré de Balzac van Auguste Rodin
 • Allegorie van de onvoorzichtigheid van Joachim Beuckelaer
 • Hagar en Ismael door Abraham weggezonden van Pièrre Joseph Verhaghen
 • Terugkeer van de arbeid bij zonsondergang van Henri Evenepoel
 • Jan van der Voort en zijn zuster Catharina van Ferdinand Bol
 • Erepoort van de Munt, voor- en achterzijde van Peter Paul Rubens

Extern atelier

 • Venus Frigida van Peter Paul Rubens in Kunsthistorisches Museum Wien
 • Thomas Gerritzn Doesburch en Claesje Hendricksdr Roeclaes met hun dochters van een anonieme meester door een privérestaurator
 • Meisje als jageres van Cesar Boetius van Everdingen door een privérestaurator
 • Zondag van Gustave De Smet het Rijksmuseum Twenthe
 • De drie Maria’s, de heiligen Johannes en Maria Magdalena en Pilatus en de hogepriesters van Gerard David in het Getty Museum Los Angeles

  

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50