Over de restauratie

print

Bij de start van de restauratie in 2001 waren de schilderijen die samen Christus met zingende en musicerende engelen vormen, in slechte staat.

Toenemend verval bedreigde het voortbestaan van de panelen. Bovendien konden de toeschouwers, door de vervuilde staat, niet meer van de schilderijen genieten.

De restauratie heeft een dubbel doel:

  • De conditie van de drie werken stabiliseren om ze te behouden voor de toekomst.
  • De voorstellingen optisch verbeteren zodat ze opnieuw leesbaar worden.

Tijdens de restauratie zullen de medewerkers ook informatie vergaren over de ouderdom van het hout en de gebruikte materialen en technieken.

De belangrijkste problemen bij de start van de restauratie in 2001

  • Door een geblokkeerd lattensysteem (parket) op de achterkant van de werken konden de eikenhouten panelen, die zelf in goede staat zijn, niet meer uitzetten en inkrimpen. Zo konden er risicovolle spanningen ontstaan.
  • De hechting van de vergulding en de verflagen was verschillende plaatsen slecht. Het gevaar voor afbladeren was reëel.
  • Er waren lacunes in de originele vergulding en verflagen.
  • De vernislagen waren dik, onregelmatig en vergeeld.
  • Storende retouches en 'grove' overschilderingen deden afbreuk aan de artistieke kwaliteit van de werken.

Hoe gaan de restauratoren te werk?

Geruime tijd geleden startten de onderzoekers en de restauratoren een wetenschappelijk vooronderzoek. Dat leverde informatie op over de toestand van de originele verflagen, de gebruikte schilderstechniek, de ondertekening en de oplosbaarheid van vernislagen en overschilderingen. Ze onderzochten en documenteerden de schilderijen met behulp van röntgen, infrarood en ultraviolet. Bovendien hebben ze de werken uitgebreid gefotografeerd om de conditie voor de restauratie vast te leggen.

De restauratie wil de belangrijkste problemen van het werk verhelpen:

  • Omdat de verflaag bij de start van het project te kwetsbaar was, zijn de restauratoren begonnen met de consolidatie van de verflaag. Elke andere ingreep zou onverantwoord zijn geweest.
  • Dankzij de restauratie zullen de panelen weer kunnen ' werken'. Waar nodig behandelden de restauratoren het hout.
  • De restauratoren zullen niet-originele, storende aspecten zoals de vernislagen en verkleurde retouches verwijderen. Dit is een complexe, delicate zaak die de grootste voorzichtigheid en voortdurend overleg vereist. De reiniging zal deels met behulp van microscopen gebeuren.

De restauratie respecteert de ouderdom van de werken. de verkleuring van sommige partijen is door de restauratie niet ongedaan te maken. Het respect voor het oorspronkelijke materiaal en Memlings bedoeling staat centraal.

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50