Over het kunstwerk

print

Christus met zingende en musicerende engelen
Hans Memling
Seligenstadt 1433 - Brugge 1494

Paneel, eik
164 x 212 cm
Inventarisnummers 778-779-780

Deze drie panelen zijn 'slechts' het bovenste deel van een reusachtig altaarstuk. De hemelse, koninklijke Christus en de zestien zingende en musicerende engelen wonen eigenlijk de hemelvaart van Maria bij. Oorspronkelijk was die onder hen te zien, centraal in het geheel. Daarom kijkt Christus naar beneden en kan je de opschriften 'Maria Jesus' op de gewaden van de engelen lezen. Tot vandaag weten we niet wat er met de rest van het altaarstuk gebeurd is.

Grootste opdracht

De levensgrote schilderijen hingen waarschijnlijk in de kerk Santa María la Real van de benedictijnenabdij in het Noord-Spaanse Nájera. Memling kreeg de bestelling vermoedelijk in de late jaren 1480, zijn topjaren, toen de abdijkerk met koninklijke steun werd gemoderniseerd. Het zou een van zijn belangrijkste en meest omvangrijke opdrachten worden.

Inspiratie bij van Eyck

De schilderijen maken sinds 1895 deel uit van het museum. Ze zijn belangrijk als illustratie van het muziekleven in Memlings tijd, maar vooral als een prachtig voorbeeld van 15de-eeuwse paneelschilderkunst in de Nederlanden. In deze drie schilderijen liet Memling zich duidelijk inspireren door van Eycks Lam Gods van een halve eeuw eerder.

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50