Over de restauratie

print

In 2006 startte de restauratie van de triptiek De Zeven Sacramenten Van Rogier van der Weyden. Het begin van een boeiend project dat drie jaar in beslag zou nemen.

De belangrijkste problemen bij de start van de restauratie

  • Hier en daar kwam de verflaag los waardoor stukjes verf verloren dreigden te gaan.
  • De originele verflaag ging schuil onder een dikke, vuile en vergeelde vernislaag, overschilderingen en verkleurde retouches. Die lagen vormden niet alleen een grauwe filter op het oppervlak. Ze zorgden er ook voor dat de lijm, nodig om de losse verf te fixeren, niet goed onder de opstuwingen aangebracht kon worden.

Hoe ging de restaurator te werk?

  • Vóór en tijdens de behandeling onderging het schilderij een grondig onderzoek. Met het blote oog, de stereomicroscoop, met behulp van radiografieën, ultravioletstraling en infrarood. De restaurator heeft alle stadia van de behandeling in detail gedocumenteerd, beschreven en gefotografeerd.
  • Tijdens de behandeling nam ze de niet-originele lagen, voor zover dat mogelijk en wenselijk was, weg. Dit deed ze met zorgvuldig gekozen solventen en soms mechanisch, met een scalpel onder de stereomicroscoop. Zo kwam  de artistieke kwaliteit van het meesterwerk opnieuw tot zijn recht.
  • Na het reinigen en fixeren bracht de restaurator een nieuwe vernislaag aan om de kleuren te verzadigen.
  • Ze retoucheerde oude beschadigingen en lacunes met kleurvaste pigmenten in een synthetisch bindmiddel.
  • Ook de eikenhouten dragers kregen een behandeling. Enkele barstjes in de panelen waren aan verlijming toe. Daarnaast moesten de schuiflatten van de parketten, die in de 19de eeuw op de keerzijde van de zijluiken werden aangebracht, losgemaakt worden. Ze mogen het uitzetten of inkrimpen van het hout immers niet belemmeren.
  • De triptiek kreeg een nieuwe lijst. De 19de-eeuwse lijst, waarin de panelen voor de restauratie gevat waren, oogde te zwaar en was niet aangepast aan de kromming van het middenpaneel. De nieuwe lijst geeft een beeld van hoe het origineel er vermoedelijk uitzag.

Dankzij de behandeling worden de oorspronkelijke kleuren en de dieptewerking van de compositie vandaag opnieuw zichtbaar. Ook de subtiele nuances in de architectuur komen opnieuw naar voren. Zo kan men nu zien dat het koor oorspronkelijk een gele grijstoon had terwijl het schip in blauwachtige grijswaarden geschilderd werd. En dan zijn er nog de kleine details, zoals een kleine speld in een hoofdoek, die vanonder retouches tevoorschijn kwamen.

Met dank aan

Het KMSKA kon de triptiek restaureren dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Baillet Latour en SD Worx.

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50