Over het kunstwerk

print

De triptiek De Zeven Sacramenten is toegeschreven aan Rogier van der Weyden
omstreeks 1440-1445
Olieverf op eikenhouten panelen;
middenpaneel 204 x 99 cm; zijpanelen 122,8 x 65,7 cm
Inventarisnummers 393-395

De triptiek toont hoe de zeven sacramenten simultaan in dezelfde kerk worden toegediend. In het linkerluik is de toeschouwer getuige van doopsel, vormsel en biecht. Aan het altaar in het middenschip, net voor de koorafsluiting, draagt een priester de eucharistie op. Priesterwijding, huwelijk en oliesel komen op het rechterluik terug. Boven elk sacrament hangt een engel met een tekstband waarop een toepasselijk opschrift staat.

Tinnen hoofden

Op het middenpaneel hangt Christus aan het kruis. Daaronder zien we de Heilige Maagd, Johannes, en de drie Maria's. Zij zijn bijzonder groot. Het Tau-kruis is zo omvangrijk dat het bijna heel het schip inneemt. De personages bij de sacramenten zijn iets kleiner. Eén van hen is intussen geïdentificeerd: de bisschop die het vormsel toedient, is de schenker van het altaarstuk, Jean Chevrot.
Een tiental hoofden zijn op tinfolie geschilderd en vervolgens in de compositie gekleefd. Vermoedelijk zijn dit portretten van mensen die niet naar van der Weydens atelier konden komen, maar hun portret toch graag wilden goedkeuren. Waarschijnlijk zijn het allemaal vrienden, collega's of familieleden van Chevrot. De kerk lijkt een vrije interpretatie van de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal. Al vinden we er ook enkele elementen van de kathedraal van Doornik in terug.

Zeven sacramenten, drie handen

Kenners onderscheiden drie verschillende handen in de triptiek. Rogier van der Weyden heeft het middenpaneel volledig zelf geschilderd, met uitzondering van het hoofd en de handen van de derde Maria, de knielende vrouw van wie het lichaam zich grotendeels op het linkerpaneel bevindt. De meester nam ook de engelen op de zijluiken, de voorstellingen van de biecht en een deel van het vormsel voor zijn rekening. De andere taferelen liet hij over aan twee medewerkers.

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50