De ellende van Job

print

Ossip Zadkine
Smolensk 1890 - Neuilly-sur-Seine 1967
1914
olmenhout
123 x 84 x 139 cm
Inventarisnummer 2338

In 1914 maakte de van oorsprong Russische beeldende kunstenaar Ossip Zadkine een groep van vier beelden. Samen weerspiegelden ze de frustraties en problemen die hij als jonge beeldhouwer ervoer. Inspiratie voor dit werk vond Zadkine in het boek Job uit het Oude Testament. Hij koos bewust de passage waarin Jobs vrienden Elifaz, Bildad en Sofaz hem steunden bij de rampen die hem troffen.
Opvallend is de grote gevoeligheid van het werk, versterkt door het spel van de houtnerven en de warme kleur van het olmenhout. Ook de monumentaliteit en de kracht van de beelden springen in het oog. Zadkine herleidt de figuren tot hun meest summiere en sprekende vormen. De houtblokken bepalen hun houdingen en gebaren. Daarnaast is de invloed van primitieve Afrikaanse beelden, die ook de kubisten en de expressionisten sterk beïnvloedden, duidelijk aanwezig.

Naar voorbeeld van Rodin

Net als zijn Franse voorbeeld Auguste Rodin werkte de jonge Zadkine deze groep op onconventionele wijze uit. Hij behandelt ze niet als één geheel, maar als afzonderlijke figuren. Het zijn in zichzelf gekeerde personages, geïsoleerd in hun vertwijfeling en onbegrip. Na WOI krijgen ze een vaste opstelling op een laag grondvlak. In die periode had Zadkine veel contacten met de Belgische kunstwereld. In 1936, kort voor hij naar New York reisde om er zich later te vestigen, schonk hij De ellende van Job aan het KMSKA.

Terug naar het overzicht

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50