Laatste Oordeel en de zeven werken van barmhartigheid

print

Bernard van Orley
Brussel 1491/ 1492 - Brussel 1542
olieverf op paneel
248 x 406 cm
Inventarisnummer IB 741 – 745

Rond 1518 bestelde de Antwerpse Armenkamer een drieluik bij Bernard van Orley. Zes jaar later leverde hij dit schilderij af voor het altaar van de kamer in de Antwerpse kathedraal. Centraal velt Christus een Laatste Oordeel over de mensen. Hij doet dit op een regenboog, symbool voor het verbond tussen God en de mensen. Aarstengel Michael staat Hem bij en weegt de zielen. De uitverkorenen krijgen een plek in het paradijs, de verdoemden belanden in de hel. Bovenaan op de zijluiken zitten Maria en Johannes de Doper met telkens zes apostelen aan hun zij. Als bemiddelaars prijzen zij het goede in de mensen aan om de Rechter milder te stemmen. Verspreid over het drieluik vind je de zeven werken van barmhartigheid terug. Aalmoezeniers geven de dorstigen te drinken en de hongerigen te eten op het linkerpaneel waar ook een vreemdeling onderdak krijgt. Vooraan rechts ontvangen bedelaars kleding en zien we hoe een zieke man troost en bijstand krijgt. Achteraan worden gevangenen, die door hun geloofsovertuiging opgesloten werden, bevrijd. Middenin beeldt van Orley het zevende en laatste werk uit: enkele mannen begraven een dode.

Het goede voorbeeld

Dit drieluik toont niet alleen de activiteiten van de Armenkamer. Het maant de aalmoezeniers ook aan om deugdzaam en barmhartig te leven. Christus zal immers ook over hen een oordeel vellen. 

Terug naar het overzicht

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50