Nagelobject

print

Günther Uecker
Wesendorf 1930
1979
Nagels op doek op paneel
150 x 150 x 18 cm
Inventarisnummer 3205

Net als de Düsseldorfse kunstenaars Heinz Macke en Otto Piene was Günther Uecker begin jaren 60 redacteur van het tijdschrift Zero. Daarin legde het drietal de basis voor hun stijl en hun ideologie over kunst en maatschappij. Ze geloofden erg in een samensmelting tussen kunst, natuur en technologie. Iets wat Uecker met zijn nagelobjecten duidelijk voortzette. Met banale spijkers en een al even banale techniek creëerde hij een anonieme kunst, ontdaan van elke persoonlijke stijl of signatuur. Uecker verwerkte in dit kunstwerk zijn persoonlijke visie over de samenleving en kunst én zijn ideeën over de verhouding van kunst tot ruimte, tot zuivere schoonheid, tot het immateriële, tot de absolute waarheid, tot het oneindige en tot het tijdloze. Voor dit Nagelobject klopte hij identieke spijkers, die hij speciaal liet maken voor eigen gebruik, in een paneel met een geometrische basisvorm. De stand van de spijkers varieert lichtjes tussen links en rechts.

Open kunstwerk

Door dat verschil in richting ontstaat een optische vibratie in het oog van de toeschouwer als die zich voor het object verplaatst. Dat maakt dat dit werk geen eenduidig begrensd gegeven is. Het is een ‘open’ kunstwerk dat vorm krijgt in interactie met de ruimte waarin het zich bevindt en de persoon die het bekijkt. Het lichtspel en de beweging van de toeschouwer creëren een virtueel op- en neergaande beweging.

Terug naar het overzicht

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50