Orsini Polyptiek

print

Simone Martini
Siena 1284 - Avignon 1344
olieverf op paneel
24 x 15 cm
Inventarisnummer 257-260

Oorspronkelijk maakten deze vier tafereeltjes deel uit van een veelluik. De Italiaanse schilder Simone Martini beeldde twee kernmomenten uit het Nieuwe Testament uit. Maria en de engel Gabriël bevonden zich op de achterzijden en stellen de Annunciatie voor, de aankondiging van Jezus' geboorte. Met Calvarie en de Kruisafneming bracht Martini de dood van Christus in beeld.
Links op Calvarie zien we de Romeinse soldaat Longinus de zijde van de gekruisigde doorboren. Pas als het bloed uit de wonden in zijn ogen vloeit, ziet hij Christus als Zoon van God. Net als de Romeinse honderdman rechts die hem aanwijst met de woorden: "Ja, waarachtig, Hij was Gods Zoon" (Matteüs: 27, 54). Opvallend zijn de uitgesproken emoties van Maria Magdalena aan de voet van het kruis en de vrouwen die zich links om de Moeder Gods bekommeren. De klemtoon ligt op het fysieke, zichtbare lijden en niet op de geestelijke smart. Dezelfde expressiviteit zien we bij de toeschouwers in de Kruisafneming terug.

Draagbaar altaar

Simone Martini schilderde deze paneeltjes als onderdeel van een reisaltaar. Ook de Kruisdraging en de Graflegging, te bewonderen in het Parijse Louvre en de Berlijnse Staatliche Museen, zouden tot dit privéaltaar behoord hebben. Vermoedelijk maakte hij het voor kardinaal Napoleone Orsini. Wie goed zoekt, vindt die laatste, al knielend, in één van de werkjes terug.

Terug naar het overzicht

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50