Alle artikels

Nieuwe aanwinst: een ets van Ensor

Lees meer
Inname van een vreemde stad, James Ensor
Inname van een vreemde stad James Ensor

Nieuw in de collectie: Inname van een vreemde stad, een ets van James Ensor. Met dank aan een museumvriend. 

Het KMSKA bezit de rijkste verzameling schilderijen en tekeningen van James Ensor. Ensorgrafiek komt in onze collectie iets minder aan bod. Toch bezitten we enkele boeiende prenten van de moderne meester uit Oostende. Zoals de afdrukken die Ensor liet maken voor de speciale grafiekmappen van Kunst van Heden. De Antwerpse tentoonstellingsvereniging gaf die mappen uit voor haar meest genereuze leden. Sinds kort mogen we ook Inname van een Vreemde Stad, een prent uit 1888 tot onze collectie Ensorgrafiek rekenen.

Intrigerend

De ets is op iconografisch vlak erg intrigerend. Vooraan staan carnavalsgasten die als toeschouwer de optocht van een enorme massa soldaten bijwonen. Van deze soldaten zien we enkel ontelbare lansen en hier en daar een vaandel. Heel wat details verwijzen naar de stad Babylonië. Misschien heeft Ensor hier een persiflage gemaakt op een uitbeelding van Alexander de Grote die in 331 v.C. deze stad veroverde. 

Inname van een vreemde stad, James Ensor, detail
Carnavalsgasten op de voorgrond
Inname van een vreemde stad, James Ensor, detail
Ontelbare lansen stellen de soldaten voor die de stad innemen
Inname van een vreemde stad, James Ensor, detail
Heel wat details verwijzen naar de stad Babylonië

Met dank aan een goede vriend

Het is dankzij een schenking van Ludo Devaux, sinds jaar en dag lid van de Vrienden van het KMSKA, dat we deze ets aan onze Ensorcollectie kunnen toevoegen. Naast dit werk schonk hij het museum ook nog een tekening van de 19de-eeuwse historieschilder Willem Geets.

Wil jij het museum ook steunen

Je kan het museum steunen als particulier of als bedrijf.

Ontdek er alles over