Afdeling Collecties

print

De afdeling Collecties houdt zich bezig met onderzoek en de uitwerking van tentoonstellingen. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het behouden, beheren, documenteren en – indien nodig - restaureren van de collectie van het KMSKA. Ook de bibliotheek, het archief en het beeldbeheer van het museum maken deel uit van de afdeling Collecties.

De afdeling collecties is verantwoordelijk voor het kunsthistorisch bestuderen en documenteren van de museumcollectie. Het inzicht dat hierdoor verkregen wordt, is de basis voor het collectiebeleid van het KMSKA. De afdeling ondersteunt tentoonstellingen door wetenschappelijk onderzoek en publiceert geregeld onderzoeksresultaten. Op die manier draagt ze bij tot het ontsluiten van de collectie.

Bovendien maakt de afdeling het voor een breed en gespecialiseerd publiek mogelijk om kennis te maken met de collectie van het KMSKA, die een belangrijk deel van het Vlaamse culturele erfgoed vormt. Daarnaast is het de taak van de afdeling om de museumbibliotheek, het archief en het documentatiecentrum te beheren en optimaal te ontsluiten.

Streefdoelen

  • De museumcollectie ontsluiten, o.a. via een online catalogus en publicaties, deelcatalogi en kleine dossiers.
  • Uitgroeien tot een competentiecentrum voor beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden.
  • Binnen de samenwerkingsverbanden de drijvende kracht worden bij het opzetten van een internationaal gerenommeerd wetenschappelijk kennis- en documentatiecentrum voor beeldende kunsten uit de Zuidelijke Nederlanden.
  • Een referentie worden op het vlak van collectiemanagement.
  • Een bibliotheek uitbouwen die de collectie ondersteunt, online toegankelijk is en in een latere fase kan worden ingeschakeld op het niveau van de Vlaamse Kunstmusea in het kader van het Bureau voor Kunsthistorische Documentatie Vlaanderen.
  • Een expertisecentrum ontwikkelen op het gebied van conservatie en restauratie van schilderijen van de 14de tot de 20ste eeuw.

Dr. Elsje Janssen is hoofd van de afdeling Collecties

Contact

Collecties
T + 32 (0)3 224 95 50
 

  share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50