Volg KMSKA


VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAMTWITTER, YOUTUBE EN PINTEREST.
OF SCHRIJF JE IN OP ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF.  

Word fan van het KMSKA op facebook Volg het KMSKA op twitter Bekijk de filmpjes van het KMSKA op Youtube Volg het KMSKA op Pinterest


ARTTUBE


BEKIJK  DE VIDEO'S VAN HET KMSKA OP HET ONLINE VIDEOPLATFORM VOOR MUSEA IN NEDERLAND EN BELGIË

Logo ARTtuve

Privacyverklaring & cookiebeleid

print

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd). We kunnen persoonsgegevens die u met ons deelt, gebruiken om u een dienst aan te bieden of om onze werking nog te verbeteren. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan.


Wie zijn we?

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, 2018 Antwerpen (hierna: KMSKA) is de verwerkingsverantwoordelijke. Het KMSKA is een instelling van de Vlaamse Overheid en maakt deel uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media.

2. Verwerkers

Het KMSKA kan gebruik maken van verwerkers. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die gegevens verwerken in opdracht en in naam van het KMSKA. Deze verwerkers hebben dezelfde verplichtingen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Het KMSKA kan onder meer verwerkers inschakelen voor mailings, marketing, events, website hosting, development of het beheer van de gegevensdatabank van de bibliotheek. Het KMSKA sluit met deze verwerkers overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij dezelfde privacystandaarden in acht nemen.


Welke gegevens verzamelt het KMSKA?

1. Gegevens die u ons bezorgt

Het KMSKA verzamelt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht, eventuele beperkingen), contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres), financiële identificatiegegevens (o.a. rekeningnummer, ondernemingsnummer, BTW-nummer), die u aan ons bezorgt.

2. Gegevens die derden aan ons bezorgen

In het kader van samenwerking met derde partijen kan het KMSKA gegevens ontvangen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, zie verder “cookiebeleid KMSKA”.


Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het KMSKA verzamelt en verwerkt gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie, uitnodigingen en publicaties.
 • Marketingdoeleinden en het beheren van relaties met (mogelijke) stakeholders.
 • Fundraising en development.
 • Organiseren van publiek- en vrijwilligersactiviteiten (ateliers, seminaries, lezingen, rondleidingen).
 • Registratie en beheer van het bibliotheekbezoek.
 • Het beheer van leveranciers en dienstverleners.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit verkocht of meegedeeld aan derden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.


Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Het KMSKA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als vereist bij wet en niet langer dan nodig voor het beoogde doel. Op ieder ogenblik kan u ons ook zelf vragen om uw gegevens te verwijderen (zie verder: “uw rechten”).


Op basis waarvan verwerken we u gegevens?

Het KMSKA verwerkt gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketing per mail of per post wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Daarnaast verwerkt het KMSKA gegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval wanneer u een bezoek brengt aan onze bibliotheek; als u deelneemt aan een activiteit, als u zich abonneert op een publicatie of als u een leverancier of een dienstverlener bent.

In bepaalde gevallen verwerkt het KMSKA gegevens op basis van een legitiem belang dat het KMSKA heeft voor het onderhouden van relaties met (mogelijke) stakeholders en in het kader van fundraising.

Soms moet het KMSKA uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage en op verbetering van uw persoonsgegevens.

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kan u deze toestemming op ieder ogenblik intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt in bepaalde gevallen recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer wanneer de juistheid ervan wordt betwist, wanneer deze nodig zijn in het kader van een juridisch geschil of in afwachting van ons antwoord op de vraag om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden of doeleinden gebaseerd op ons legitiem belang.

U hebt recht op de verwijdering (‘recht op vergetelheid’) van uw gegevens in volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel
 • u hebt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • u hebt op rechtmatige wijze uw recht van bezwaar uitgeoefend 
 • uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • het KMSKA moet uw gegevens wissen om aan een wettelijke verplichting te voldoen

U hebt het recht om van het KMSKA de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt deze gegevens zelf overdragen of u kunt deze door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, behalve als dit technisch onmogelijk is.

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u steeds mailen naar info@kmska.be.

Indien u ondanks alles van mening bent dat uw gegevens niet correct worden verwerkt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.


Recht op afbeelding

Wanneer u aanwezig bent op een activiteit van het KMSKA kunnen er sfeerbeelden worden genomen, die mogelijks worden hergebruikt in de publicaties of op de website van het KMSKA. Het KMSKA respecteert hierbij uw recht op afbeelding. Voor activiteiten met min. 12-jarigen wordt steeds de toestemming aan de ouders (of voogd) gevraagd.


Cookiebeleid KMSKA

Bij het bezoeken van deze website kunnen er cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet. De cookies op de website van het KMSKA gebruiken geen persoonlijke gegevens. Door te surfen op de website van het KMSKA verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies.

Het KMSKA maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van zijn website te verbeteren De gegevens die het KMSKA aan de hand van cookies verzamelt, worden verder enkel gebruikt voor statistische doeleinden.

Het gaat meer bepaald om volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor een goede communicatie en die het navigeren vergemakkelijken.
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruikservaring (voorbeeld: taalkeuze).
 • Performantie cookies: deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire pagina’s of klikken registreren)

Via uw browserinstellingen kan u het gebruik van cookies beheren of uitschakelen. U kunt op die manier ook reeds geïnstalleerde cookies verwijderen.


Beveiliging gegevens

Het KMSKA zet alles in het werk om verlies, ongeoorloofde toegang of misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Het KMSKA neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de vigerende privacywetgeving.


Koppelingen naar andere websites

De website kan links naar websites bevatten die door derden worden beheerd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Het KMSKA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverwerking door websites van derden.


Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het KMSKA kan deze privacyverklaring op ieder ogenblik aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij moedigen u daarom aan om regelmatig kennis te nemen van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.


Nog vragen?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft in verband met deze privacyverklaring of uw gegevens, kan u mailen naar info@kmska.be.

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50