Testament.be

print

Neem het KMSKA op in je testament. Elke schenking telt.

Een belangrijk deel van de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen komt voort uit schenkingen en legaten. In de 19de eeuw legateerde Florent van Ertborn zijn collectie van 115 schilderijen aan het museum. In de 20ste eeuw werden er belangrijke stukken aan de verzameling toegevoegd door schenkingen van o.a. de familie Franck en dokter Ludo van Bogaert.

Sinds de oprichting van het museum heeft het museum de steun gekregen van honderden grote en kleine schenkers. Enkel door hen is de collectie gegroeid tot wat ze nu is. Iedere schenking maakt een verschil. Niet alleen een schenking in natura verrijkt het museum, een schenking in geld biedt ons de mogelijkheid om o.a. restauraties uit te voeren en zo onze collectie in optimale omstandigheden te tonen.

Testament.be is de groepscampagne van bijna honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen waaronder het KMSKA. Testament.be wenst het taboe rond het opstellen van een testament te doorbreken en mensen bewust te maken van het belang om een goed doel op te nemen in een testament. Jaarlijks wordt de gids Goed Geven uitgegeven met toegankelijke en correcte informatie over schenkingen en testamenten. Deze gids kan je via de website van testament.be bestellen. Ontdek meer over Testament.be in het onderstaande filmpje.

Meer info

www.testament.be

share

Correspondentieadres

Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 224 95 50