Word mecenas

Met maar liefst 406 zijn ze, de weldoeners die het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen via schenking of testament een belangrijke duw in de rug hebben gegeven. Sinds de oprichting van het museum bouwden kunstminnende weldoeners aan de collectie en toekomst van het KMSKA. Zij schonken kunstwerken uit hun eigen verzameling, maakten financiële middelen aan het museum over voor aankopen van kunst of voor het steunen van projecten en spoorden anderen aan om hun voorbeeld te volgen. Ook nu het museum de grootste verbouwing uit zijn geschiedenis beleeft, blijft de steun van elke weldoener meer dan ooit van tel.

Vriendendiner
Vrienden van het KMSKA in het schilderijendepot

Maak van het KMSKA jouw erfgenaam

Door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten op te nemen in je testament, laat je jouw liefde voor de kunst verder leven. Bovendien beslis je zo zelf waar je vermogen na overlijden terecht komt.

Schenk aan het KMSKA

De restauratie van een belangrijk kunstwerk, een aankoop voor de collectie, een educatief project,... Dit realiseren we dankzij jouw gift. Geloof je in het belang van kunst en cultuur? Of overweeg je een gift te doen aan het museum? Wij kijken graag samen met jou hoe je gift een project naar jouw keuze kan opstarten.

Wens je meer informatie over je testament of gift?

Met al je vragen kan je terecht bij Frédéric Jonckheere, verantwoordelijk voor schenkingen en legaten. Al je vragen behandelen we vertrouwelijk.

Contact opnemen

Zij schonken aan het KMSKA

Dochter en schoonzoon van Albert De Deken schenken twee kunstwerken
Nazaten schenken kunst van Albert De Deken

De dochter en schoonzoon van Albert De Deken hebben het museum twee schilderijen van de Antwerpse kunstenaar geschonken.

Schilderij De bekoring van Sint-Antonius van James Ensor
Nieuwe Ensor-aanwinst

Topwiskundige Henry Crapo schonk het schilderij De bekoring van Sint Antonius van James Ensor aan het KMSKA.

schenkersboek-kmska-1-v2
Geven als cultuur: Schenkingen aan het KMSKA

Op 10 maart verscheen het rijk geïllustreerde schenkersboek van het KMSKA. Een interview met de auteurs.