Tous les chefs-d'œuvre

La Madone de Fouquet. La Sainte Barbara de Jan van Eyck. Les Roi Mages de Rubens… Découvrez l’histoire de nos 25 œuvres maîtresses.

Orsini Polyptiek van Simone Martini
Simone Martini Polyptique Orsini
Schilderij Heilige Barbara van Nicomedië van Jan van Eyck
Jan van Eyck Sainte Barbara de Nicomède
Schilderij Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen van Jean Fouquet
Jean Fouquet Madone entourée de séraphins et de chérubins
Schilderij Christus met zingende en musicerende engelen van Hans Memling
Hans Memling Dieu le Père entouré d' anges chanteurs et musiciens
Schilderij Jacopo Pesaro, bisschop van Paphos, door paus Alexander VI Borgia voorgesteld aan de heilige Petrus van Titiaan
Titien Jacopo Pesaro, évêque de Paphos, présenté à saint Pierre par le pape Alexandre VI
Schilderij Altaarstuk van het schijnwerkerambacht van Quinten Massijs
Quinten Massijs Retable de la corporation des menuisiers
Schilderij Val van de opstandige engelen van Frans Floris
Frans Floris I La chute des anges rebelles
Schilderij De verloren zoon van Peter Paul Rubens
Pierre Paul Rubens Le fils prodigue
Schilderij Aanbidding door de koningen van Peter Paul Rubens
Pierre Paul Rubens L’Adoration des mages