All masterpieces

Fouquet’s Madonna. Van Eyck’s Saint Barbara. Rubens’ Adoration of the Magi... Discover the story and inspiration behind our 25 intriguing highlights.

Orsini Polyptiek van Simone Martini
Simone Martini Orsini Polyptych
Schilderij Heilige Barbara van Nicomedië van Jan van Eyck
Jan van Eyck Saint Barbara of Nicomedia
Schilderij Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen van Jean Fouquet
Jean Fouquet Madonna surrounded by seraphim and cherubim
Schilderij Christus met zingende en musicerende engelen van Hans Memling
Hans Memling God the Father with Singing and Music-making Angels
Schilderij Jacopo Pesaro, bisschop van Paphos, door paus Alexander VI Borgia voorgesteld aan de heilige Petrus van Titiaan
Titian Jacopo Pesaro, bishop of Paphos, being presented by Pope Alexander VI to Saint Peter
Schilderij Altaarstuk van het schijnwerkerambacht van Quinten Massijs
Quinten Massijs Altarpiece of the Joiners’ Guild
Schilderij Val van de opstandige engelen van Frans Floris
Frans Floris I The Fall of the Rebel Angels
Schilderij De verloren zoon van Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens The Prodigal Son
Schilderij Aanbidding door de koningen van Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens Adoration of the Magi